Antonín Staněk jedná v Paříži s ministry kultury EU

03.05.2019 15:04|ministerstvo

Nedávný zničující požár střechy pařížské katedrály Notre-Dame vyvolal v Evropě vlnu solidarity. Ministr kultury Antonín Staněk okamžitě nabídl pomoc českých odborníků při restaurování katedrály. Odpovědí francouzských partnerů na nabídku pomoci bylo svolání mimořádného zasedání ministrů kultury členských zemí EU ke kulatému stolu v Paříži na 3. května 2019. Hlavním tématem je „Evropské kulturní dědictví“

 

Neformální jednodenní mimořádné zasedání ministrů kultury EU svolal francouzský ministr kultury Franck Riester ve spolupráci s rumunským předsednictvím v EU. Zasedání se  účastní také  evropský komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics a představitelé UNESCO nebo Rady Evropy a dalších profesních organizací. Hlavním cílem setkání je pokračování ve společném brainstormingu na téma zachování evropského kulturního dědictví, který začal za rumunského předsednictví a diskuze nad  možnostmi, jak lépe ochraňovat společné evropské kulturní dědictví.

Prvním tématem k jednání je vytvoření evropské platformy, která by reagovala na potřeby členských států v oblasti zachování ohrožených kulturních památek. V rámci zasedání vyjádřil ministr kultury Antonín Staněk svou podporu prvnímu bodu jednání, tedy utvoření sítě expertů v oblasti památkové péče: „Ustavení platformy, kterou by tvořily kontaktní osoby nebo kontaktní instituce jednotlivých členských zemí pro případ neodkladné odborné pomoci při záchraně kulturního dědictví, se mi jeví jako efektivní iniciativa. Myslím si, že zamýšlená rozsáhlá rekonstrukce pařížské katedrály Notre-Dame může poskytnout solidní základy pro tuto expertní síť, neboť restaurátorské a stavební práce si budou žádat velmi rozličné schopnosti evropských i světových odborníků.“ Uvedl také, že stejně jako Francie, tak i Česká republika je země bohatá na památky a disponuje zkušenostmi se zajištěním památkových objektů před požárem. Sdílením těchto zkušeností by se dalo docílit nastavení jednotných evropských parametrů bezpečnosti pro památky v Evropě. Druhé téma kulatého stolu se zaměří na podporu mobility mladých profesionálů z oblasti památkové péče a vytváření příležitostí pro mladé Evropany k zapojení se do zachovávání sdíleného kulturního dědictví.

Požár katedrály Notre-Dame v Paříži vypukl večer 15. dubna 2019. V České republice vznikly na pomoc financování obnovy katedrály dvě veřejné sbírky. První pod záštitou Národního technického muzea ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Magistrátem hl. m. Prahy, Univerzitou Karlovou a Velvyslanectvím Francie v ČR. Druhou vyhlásila Česká biskupská konference pro pařížskou arcidiecézi. Dne 23. 4. 2019 proběl v pražském Rudolfinu benefiční koncert ve prospěch obnovy pařížské katedrály.

Zabezpečení objektů v České republice ve správě NPÚ

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.