Anežský klášter opět ožívá – letním programem a výstavami Antony Gormleyho a Richarda Wientzeka

16.05.2018 18:27|příspěvkové organizace

Národní galerie navazuje na loňský úspěch prvního ročníku letního programu Anežka LIVE!.

 

Druhý startuje 18. května společně se zahájením výstav významných osobností současného umění – Antony Gormleyho a Richarda Wientzeka. V zahradách Kláštera sv. Anežky České zahraje při této příležitosti MTO Universal v čele s Františkem Skálou.

Od května do září naplní klášterní zahrady výtvarné umění, koncerty, filmy, workshopy, besedy, procházky nebo třeba jóga. „Chceme navázat na loňský úspěšný pilotní ročník, který navštívilo na 6 tisíc lidí a pokračovat v oživování areálu kláštera rozmanitým programem. Společně s Anežkou LIVE! letos navíc zahajujeme výstavy dvou zajímavých uměleckých osobností v interiérech kláštera,“uvádí generální ředitel NGP Jiří Fajt.  

Ve Svatyni Salvátora je k vidění litinová socha Sum předního britského sochaře Antony Gormleyho, doplněná o dvě díla na papíře. Komorní výstava se koná v rámci cyklu Reflexe, který konfrontuje díla současného umění se sakrálním prostorem gotické architektury. Laureát Turnerovy ceny z roku 1994 přijede do Prahy 13. června, kdy se v Anežském klášteře uskuteční od 16 hodin jeho veřejná diskuse s kurátorkou Milenou Kalinovskou. 

Sousední prostory klášterní kapitulní síně a pracovny sester představují dílo brilantního německého kreslíře Richarda Wientzeka. Nositel ceny Volkera Hinnigera vystaví v klášteře čtyřicet zátiší, která sám nazývá „světskými zbožnými obrázky“, čímž zdůrazňuje jejich propojení se středověkou obrazovou formou.

Program Anežka LIVE! zahajuje 18. května od 18 hodin koncert MTO Universal v čele s Františkem Skálou, Tomášem Hanákem a Zdeňkem Lhotským. V neděli 20. května se bude konat rodinné odpoledne Anežka dětem, které láká na workshopy, pátrací hry nebo loutkové představení.

„Ke spolupráci jsme letos přizvali mimo jiné také Národní filmový archiv, který se postará o filmovou dramaturgii našeho společného letního kina, které navazuje na úspěšný program na Nákladovém nádraží Žižkov,“dodává Jiří Fajt.

Vstup do areálu Anežského kláštera, včetně jeho zahrad se sochařským parkem a prohlídkového okruhu, je celoročně volný – stejně jako celý letní program a výstavy Gormleyho a Wientzeka. V patře kláštera je pak k vidění to nejlepší ze sbírek středověkého umění Národní galerie, aktuálně doplněné výstavou Očím na odiv, která představuje bohatství středověkých výzdobných technik.

ANTONY GORMLEY: SUM
RICHARD WIENTZEK: KRESBY
Program Anežka LIVE!

Kontakt:
Tereza Ježková

Vedoucí odboru marketingu a PR
Národní galerie v Praze
Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
T: +420 728 301 377
E: tereza.jezkova@ngprague.cz 
W: ngprague.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.