Aktuální situace v Letech u Písku

05.09.2018 15:47|příspěvkové organizace

Členové vlády v úterý 4. 9. přijali změnu usnesení k pietnímu místu v Letech u Písku. Do rozpočtu Ministerstva kultury uvolnili 111,5 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy na pokračování úpravy pietního místa, archeologického průzkumu, demolice vepřína a s tím souvisejících kroků.

 

Muzeum romské kultury je od roku 2018 pověřeno správou pietních míst spojených s holokaustem Romů a Sintů v Čechách a na Moravě, jedná se o Lety u Písku a Hodonín u Kunštátu. 

V Letech u Písku fungoval až do roku 2017 vepřín vybudovaný v 70. letech 20. století i na místě tzv. cikánského tábora. V první etapě byl rozhodnutím vlády vykoupen a v dubnu 2018 po vyklizení předán do správy Muzea romské kultury, které je pověřeno jeho demolicí a výstavbou památníku. 

Usnesením vlády ze dne 21. srpna 2017 č. 609 o schválení záměru nabytí areálu velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti pietního místa v Letech u Písku ve veřejném zájmu státem včetně schválení výše ceny a následných kroků při naložení s tímto majetkem ve znění usnesení vlády ze dne 23. října 2017 č. 766 bylo rozhodnuto o uvolnění finančních prostředků pro demolici a archeologický výzkum na místě bývalého vepřína. Z důvodu změny vlády v prosinci 2017 bylo nutné přistoupit k revokaci těchto vládních usnesení a finanční prostředky tak nemohly být uvolněny. Muzeum romské kultury přesto od 3. dubna 2018 spravuje areál bývalého vepřína. 

V úterý 4. 9. došlo ke schválení uvolnění finančních prostředků ve výši 111,5 milionu Kč včetně DPH na demolici a sanaci bývalého vepřína a archeologický výzkum. Revokaci na usnesení vlády přednesl ministr kultury Antonín Staněk. 

Na místě bývalého vepřína by tak měl být vybudován památník, který propojí i místo hromadných hrobů (Kulturní památka Lety), které je od 12. února 2018 rovněž ve správě Muzea romské kultury. Výstavba památníku bude spolufinancována z EHP Norsko, které přispějí 1 milionem EUR. 

Druhá etapa projektu Lety u Písku zahrnuje archeologický výzkum a demolici vepřína. Muzeum romské kultury připravuje architektonickou soutěž na budoucí podobu místa. 

Jsme rádi, že se podařilo situaci vyřešit. Pociťovali jsme tlaky nejen finanční, ale také ze strany mezinárodních organizací, pozůstalých i odborníků, kteří byli znepokojeni tím, že se na místě stále nic nedělo. Nyní také můžeme podat žádost na zařazení do projektu EHP Norsko, který má financovat výstavbu památníku. Těšíme se nové výzvy“, komentuje rozhodnutí vlády za Muzeum romské kultury vedoucí památníků Luděk Strašák.

Kontakt:
Kristina Kohoutová
tisková mluvčí Muzea romské kultury
T: 775 407 065
E: media@rommuz.cz
W: rommuz.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.