Nastavení cookies

Aktuálně vyhlášené programy pomoci na zmírnění dopadů epidemie SARS-CoV-2

12.01.2022 13:30|

V souvislosti s epidemií nemoci covid-19 jsou aktuálně vypsány tyto programy pomoci na zmírnění jejích dopadů. Přikládáme linky s konkrétními kompenzacemi včetně informací, za jakých podmínek je možné v programech žádat:

 

 

Aktuální covidové programy – leden 2022

1) Kompenzační bonus (gestor: Finanční správa – MF) (dle zákona č. 519/2021 Sb., zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022)

 • první bonusové období: 22. 11. 2021 - 31. 12. 2021 (s obecnou lhůtou pro podání žádosti do 1. 3. 2022),
 • druhé bonusové období: 1. 1. 2022 - 31. 1. 2022 (s obecnou lhůtou pro podání žádosti do 1. 4. 2022),
   
 • Výše kompenzačního bonusu může činit až 1 000 Kč (OSVČ, malá sro), resp. 500 Kč (dohodáři) za kalendářní den, v závislosti od naplnění stanovených podmínek.
 • Nárok na kompenzační bonus může vzniknout ze tří možných titulů – z titulu osoby samostatně výdělečně činné, z titulu společníka společnosti s ručením omezeným a/nebo z titulu osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. 
 • Pro každý z těchto titulů jsou stanovena specifická zákonná kritéria, jejichž splněním je podmíněn vznik nároku na kompenzační bonus. 
 • Žádost o kompenzační bonus je možné účinně podat až po skončení příslušného bonusového období, nikoli v jeho průběhu, tj. za bonusové období od 22. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 až v lednu 2022 a za bonusové období  od 1. ledna 2022 do 31. ledna 2022 až v únoru 2022.
 • Žádost o kompenzační bonus pro rok 2022 (včetně příloh) lze správci kompenzačního bonusu (tj. příslušnému finančnímu úřadu) zaslat písemně či předat prostřednictvím podatelen finančních úřadů (případně prostřednictvím sběrných boxů umístěných před finančními úřady). Žádost o kompenzační bonus pro rok 2022 (včetně příloh) lze podat též elektronicky datovou schránkou či podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. V praxi postačí i např. žádost vyplnit, vytisknout, podepsat, naskenovat a následně zaslat na k tomu určený e-mail.

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/kompenzacni-bonus/kompenzacni-bonus-2022/zadost-o-kompenzacni-bonus-2022

 

2) Program Antivirus (v gesci MPSV):

Režim A: 

 • Režim A vztahující se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19, zůstává v platnosti do konce února 2022.
 • Vztahuje se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19. Výše příspěvku je stanovena na 80 % uznatelných nákladů (náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci + odpovídající výše zákonných odvodů), maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance a měsíc.
 • Pro zaměstnance to znamená, že je na překážkách a dostává náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.
   

Režim B:

 • od 1. 11. do 31. 12. 2021 (Usnesením vlády č. 1208 ze dne 29. prosince 2021 bylo od 1. ledna 2022 pozastaveno období uznatelnosti výdajů režimu B programu Antivirus. Příspěvek v rámci režimu B za měsíc prosinec 2021 zaměstnavatelům při splnění ostatních podmínek programu náleží.)
 • Pro subjekty, které nemůžou fungovat naplno, protože mají významný počet zaměstnanců na ošetřovném nebo v karanténě, mají omezené vstupy nezbytné k jejich činnosti, nebo je z důvodu pandemie omezená poptávka po službách či produktech firmy. 
 • Výše příspěvku z režimu B je 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně pojistného, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance. 
 • Pro zaměstnance to znamená, že je na překážkách a dostává náhradu mzdy:
  • 100 % průměrného výdělku pokud jsou překážky v práci na straně zaměstnavatele kvůli tomu, že firmě z důvodu nařízení karantény či péče o dítě chybí významná část zaměstnanců (30 % a více) a tudíž musí omezit provoz (pro zaměstnance v karanténě platí režim A);
  • 80 % průměrného výdělku při omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti;
  • 60 % průměrného výdělku při omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy.

https://www.mpsv.cz/antivirus

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.