„Ahoj Leipzig!“

29.11.2018 14:30|příspěvkové organizace

Pořadatelé projektu „Česká republika – hlavní země Lipského knižního veletrhu 2019“ představili na Velvyslanectví České republiky v Berlíně stěžejní body programu (21.-24.3.2019).

 

Do Lipska je pozváno 60 českých autorek a autorů. V rámci veletrhu bude prezentováno na 60 knižních novinek v německém překladu na více než 130 akcích. Hostování doplňuje Český rok kultury, který se od října 2018 do listopadu 2019 zaměřuje nejen na literaturu, ale i na  český film, fotografii, hudbu, komiks a design.

28. října slavila Česká republika 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918. Nejdůležitější osobou doby vzniku Československa byl první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který měl k sousednímu Německu velmi blízko: V Lipsku poznal svou ženu, studoval zde na univerzitě, která byla v roce 1409 založena studenty a profesory Univerzity Karlovy. Ještě dnes mnoho Čechů Masaryka považuje za velmi významného krajana a vlivného státníka, který kdysi prohlásil: „Demokracie má být živější a čipernější než starý režim – zvlášť ta naše. My musíme mít pořád na mysli, že jsme malý národ v nepříznivém postavení zeměpisném; prakticky nám to ukládá, abychom se měli víc k světu, víc myslili, víc dokázali než ti druzí.

To připomněl Tomáš Jan Podivínský, velvyslanec České republiky v Německu, a zahájil tiskovou konferenci slovy: „V říjnu jsme slavili dvě důležité události: 100 let od vzniku Československa a zahájení Českého kulturního roku v Lipsku s jeho vyvrcholením v březnu 2019, kdy se Česká republika představí jako hostující země Lipského knižního veletrhu. Jsem velmi rád za tuto jedinečnou příležitost, která nám umožňuje přiblížit českou kulturu, a především literaturu, německému a mezinárodnímu publiku, a to ve městě, které má s Českem tolik společného.

Prof. Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny v Brně a vystoupení hostující země v Lipsku navázal slovy: „Byl bych rád, kdyby Český rok, tedy rok české kultury v německojazyčných zemích, obnovil trvalejší přítomnost českého prvku v německé kultuře, ale i naopak. Globalizovaný svět strhl naši pozornost kamsi za obzor a zapomínali jsme trochu na význam sousedství, které musí být založeno na blízkosti a na neustálém vzájemném poznávání. Obnovení blízkosti je tak jedním z důležitých cílů Českého roku.

Oliver Zille, ředitel Lipského knižního veletrhu, uvedl: „Výstup České republiky jako hostující země na Lipském knižním veletrhu je výjimečný. Nejen proto, že je zakomponován do celého Kulturního roku v německy mluvící oblasti, ale také proto, že s více než 60 novými překlady a více než 130 akcemi nabízí publiku mnohostranný vhled do české kultury. S Lipským knižním veletrhem a s naším knižním festivalem „Leipzig liest“ můžeme pro tento výstup nabídnout perfektní scénu a zároveň pomoct českým autorům získat nové čtenáře.

Další podrobné informace a program

Kontakt:
Bc. et Bc. Klára Přibylová

Public Relations
Leipziger Buchmesse 2019 / Knižní veletrh v Lipsku 2019
Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a, 601 87 Brno
T: 00420 541 646 270
M: 00420 770 190 776
W: www.mzk.czwww.ahojleipzig2019.cz
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.