ABY I S NÁMI BYLO POČÍTÁNO

24.10.2018 14:35|příspěvkové organizace

Muzeum romské kultury vydává knihu Aby i s námi bylo počítáno, s podtitulem Společensko-politická angažovanost Romů a snahy o založení romské organizace v poválečném Československu. Odborná publikace doplněná o edici vybraných pramenů přináší vhled do občanských aktivit společensky angažovaných Romů usilujících o podíl na formování státní politiky vůči „cikánskému obyvatelstvu“ v komunistickém Československu. ​

 

Publikace vznikla ve spolupráci Muzea romské kultury a Semináře romistiky na FF UK v Praze,díky podpoře Ministerstva kultury v rámci projektu k připomínce významných výročí spojených s českou (respektive československou) státností. 

Pokládáme za inspirativní zkoumat poválečný vývoj československé společnosti jako proces vyjednávání mezi aktéry na různých úrovních státní správy, a občany. Zajímá nás, jaký byl vztah jednotlivých členů romských komunit k poválečnému československému státu a jeho institucím. To je možné sledovat na různých úrovních, u příležitosti osmičkových výročí jsme si vybrali tu nejreprezentativnější – tedy jednání členů romských komunit angažujících se ve věcech Romů jako skupiny na úrovni centrálních, regionálních a místních úřadů v letech 1948-1968,“ vysvětluje Dušan Slačka (MRK) výzkumný záměr, z něhož publikace vychází.

Jedním z výsledků této angažovanosti byl i vznik dvou úředně schválených romských organizací– Svazu Cikánů-Romů (SCR) (1969–1973) se sídlem v Brně a Zväzu Cigánov-Rómov (ZCR) (1968-1973) se sídlem v Bratislavě. 

Publikace obsahuje studie jednotlivých autorů věnované dosavadní literatuře ke genezi SCR, analýze sebe-organizačních snah československých Romů mezi lety 1948-1968 a tématu limitů jejich aktivit nastavovaných ze strany dobových státních úřadů. Texty v češtině jsou doplněny podrobnými resumé v angličtině, dále jmenným a místním rejstříkem.V ediční části jsou otištěny barevné reprodukce vybraných dokumentů z českých a slovenských archivů, doplněné komentáři autorů. 

 „Jde nám také o zviditelnění písemných pramenů pocházejících od Romů jako spoluaktérů společenského vývoje. Ve výzkumu poválečných dějin Romů soustředěném dosud zejména na dějiny státního přístupu a založeném na pramenech vzniklých z činnosti státních úřadů, byly tyto typy pramenů – až na výjimky – spíše upozaděny,“ přibližuje Milada Závodská (MRK) další z cílů autorského kolektivu. „Tato výběrová pramenná edice je určena nejen historikům, romistům a dalším odborníkům, ale i laikům se zájmem o historii romského občanského aktivismu.“

Kniha je dostupná v distribuční síti Kosmas a také v Muzeu romské kultury v Brně. Slavnostně bude uvedena při komponovaném diskusním večeru pro veřejnost Romové a stát, která se koná 24. 10. 2018 na Staré radnici v Brně ve Freskovém sále od 18 hodin. 

SADÍLKOVÁ, Helena, SLAČKA, Dušan, ZÁVODSKÁ, Milada,Aby bylo i s námi počítáno, Společensko-politická angažovanost Romů a snahy o založení romské organizace v poválečném Československu, Brno: Muzeum romské kultury, 2018, 230 stran.


Kontakt:
Mgr. Kristina Kohoutová

tisková mluvčí Muzea romské kultury
T: 775 407 065
E: media@rommuz.cz
W: www.rommuz.czwww.facebook.com/muzeum.romske.kultury

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.