Veřejnost má možnost zapojit se do veřejné konzultace Evropské komise k budoucímu Víceletému finančnímu rámci

22.01.2018 15:40|

Evropská komise otevřela veřejné konzultace k podobě financování Evropské unie po roce 2020. Právě nyní máte možnost ovlivnit zacílení evropských prostředků po roce 2020.

 

Komisi zajímají názory občanů EU ohledně využívání fondů EU v oblasti hodnot a mobility. Tuto konzultaci bude možno na příslušném formuláři vyplnit do 8. března 2018. Dotazník nezabere mnoho času a jeho vyplněním lze posílit hlas kultury a kulturních hodnot v rámci EU:  https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-values-and-mobility_cs

V následujících době bude na níže uvedeném odkazu možno sledovat průběh konzultací a další postup EK.

 

Simona Cigánková, tisková  mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.