9. ročník Memoriálu Karla Kněze

20.06.2019 10:12|příspěvkové organizace

V pátek 21. června 2019 se uskuteční 9. ročník branného závodu Memoriál Karla Kněze. 

 

Památník Lidice, který spravuje Památník Ležáky, požádal o převzetí záštity nad tímto ročníkem policejního prezidenta brig. gen. Mgr. Jana Švejdara,náměstka pověřeného vedením Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje plk. Mgr. Marcela Daníčka a ředitele Krajského vojenského velitelství Pardubice plk. Ing. Petra Holého. 

Vrchní strážmistr Karel Kněz byl velitelem četnické stanice ve Vrbatově Kostelci, do jejíhož rajonu spadaly Miřetice a Dachov, tedy i ležácký mlýn a osm domků osady Ležáky. Představoval jednoho z nejvýznamnějších příslušníků tamější odbojové skupiny „Čenda“, založené zde již v roce 1939. Kvůli obavě o svou rodinu si Karel Kněz vzal život ráno 22. června. Dva dny na to 24. 6. 1942 nacisté vyhladili osadu Ležáky. V důsledku této zvůle přišlo o život 51 lidí, včetně 11 dětí.

Na památku Karla Kněze se rozhodl Památník Lidice pořádat každoročně branný závod pro mládež. Cílem Memoriálu je vzbudit zájem nejmladší generace o historii památných míst souvisejících s nacistickou represí na území České a Slovenské republiky. Memoriálu se mohou zúčastnit pětičlenná družstva základních škol prvního a druhého stupně na území České a Slovenské republiky. Tato událost se uskutečňuje pravidelně v červnu, dva dny před pietní vzpomínkou v Ležákách.

Program

9:00: Prezence zúčastněných družstev v Louce u Vrbatova Kostelce 
9:45: Pietní vzpomínka u pomníku Karla Kněze v Habrovči    
10:00: Start prvního družstva od pomníku Karla Kněze v Habrovči 
10:00 - 14:00: Prohlídka výstavy „Stavíme nové Lidice“ – Minigalerie Památníku Ležáky 
10:00 - 14:00: Ukázka historické bojové techniky a zbraní Centrum zabezpečení oprav Lázně Bohdaneč a 43. výsadkového praporu Chrudim, spojená s ukázkou techniky Policie ČR Pardubického kraje, prezentace Posádkového velitelství Praha v Památníku Ležáky  
10:15 - 12:30: Plnění úkolů na stanovištích v Památníku Ležáky a předání vyplněných bodových karet do recepce muzea 
11:00 - 13:00: Oběd pro soutěžící dle doběhu družstev 
12:30 - 13:00: Ukázka práce policejních psovodů na pietním území v Památníku Ležáky 
13:05 - 13:10: Průlet nadzvukového letounu Grippen z 21. základny taktického letectva Čáslav 
13:15 - 13:50: Ukázka výcviku parašutistů spojená se seskokem do prostoru Památníku Ležáky  
14:00: Vyhlášení výsledků 
14:30: Ukončení branného závodu

 

Kontakt:
Kamila Chvojková

vedoucí Památníku Ležáky
T: +420 739 335 734
E: chvojkova@lezaky-memorial.cz

 

Roman Škoda
Vztahy s veřejností
T: +420 739 690 566
E: skoda@lidice-memorial.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.