74. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2019 skončil, branami festivalu prošlo rekordních 32 000 návštěvníků

01.07.2019 11:04|ministerstvo

Součástí 74. ročníku MFF Strážnice byl i 37. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2019.

 

Festival zahájil jeho prezident a ředitel NÚLK Martin Šimša. Na slavnostní ceremonii v amfiteátru Bludník poté předal náměstek ministra kultury Jiří Vzientek spolu s ředitelkou odboru regionální a národnostní kultury Zuzanou Malcovou Cenu Ministerstva kultury za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru za rok 2018 paní Kamile Skopové. Ocenění dostala  za celoživotní autorskou, metodickou, publikační a pedagogickou činnost v oblasti prezentace a popularizace vybraných jevů tradiční lidové kultury.  

Mnoho z milovníků folkloru  navštívilo během čtyř dnů na strážnickém festivalu večerní komponované pořady zasazené do prostředí velkých amfiteátrů v zámeckém parku. Soubory z Ukrajiny, Chorvatska, Alžírska, Indie a Slovenska se představily v pořadech Z krajin za obzorem. Regionální pořad folklorních souborů nás letos zavedl do širšího Plzeňska v pořadu Plzeňáci a přestavil tradiční hudbu, píseň a tanec plzeňského venkova 19. a první poloviny 20. století v současné tvorbě zavedených, převážně městských folklorních souborů a muzik. Po dvou letech se na festivalové podium také vrátila Domovina, pořad národnostních menšin žijících v České republice. Vrátil se také velmi očekávaný společný galaprogram souborů VUS Ondráš a SĽUK, který divákům představil  výběr ze své tvorby, ale i společná hudební a taneční čísla.

K dalším pořadům, které mohli návštěvníci vidět, patřil např. pořad  dědictví Beskydských Horalů žijících na česko-polsko-slovenském pohraničí s názvem Ze života stromů, dále Zpěváčci s vybranými dětskými sólisty z Čech, Moravy a Slezska nebo hudební pořad  Jablko od stromu. V letošním roce také oslavil deset let své činnosti projekt Tady jsme doma – Regionální folklor do škol, jehož cílem je začlenění regionálních tradic lidové kultury do vyučování a prohloubení kulturního vnímání dětí.

Na letošním ročníku strážnického festivalu byly předány Ceny České národopisné společnosti a samozřejmě nechyběla ani tradiční soutěž nejlepších tanečníků tance verbířů, tedy verbuňku. Nejlepší byl Martin Vašulka z Kyjova, který uspěl mezi 19 tanečníky. Nejlepšího z nich vybírala odborná porota. Festival nabídl od čtvrtka do neděle pořady s 3360 účinkujícími z České republiky a 320 zahraničními účastníky.

CENY 74. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO FOLKLORNÍHO FESTIVALU „STRÁŽNICE 2019" A 37. ROČNÍKU FOLKLORNÍHO FESTIVALU „DĚTSKÁ STRÁŽNICE 2019"

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.