65. Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby Český videosalon 2018

11.06.2018 14:45|příspěvkové organizace

Ve dnech 15.–16. června 2018 proběhne v Ústí nad Orlicí 65. ročník Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby – ČESKÝ VIDEOSALON.

Soutěž se bude konat v prostorách Malé scény. Závěrečné hlasování poroty a vyhlášení výsledků proběhne v sále Kulturního domu. Na programu je celkem devět soutěžních bloků. Vrcholné soutěži předchází šest krajských kol, které pokrývají celoplošně celou Českou republiku.

V pátek 15. června 2018 se na Malé scéně uskuteční projekce pohádek pro mateřské školy. Po ní probíhají projekce Českého Videosalonu, ke kterým patří  i diskuse k filmům. Večerního slavnostního zahájení celostátní soutěže se zúčastní představitelé NIPOS, Města Ústí nad Orlicí, Českého a Slovenského neprofesionálního filmu a Českého výboru UNICA. K slavnostnímu zahájení neodmyslitelně patří střihový film z událostí minulého ročníku soutěže, dále bude Český výbor Unica informovat o připravované mezinárodní soutěži Unica 2018, která se v letošním roce koná v termínu 31. srpna –  9. září 2018 v Blansku. 

V sobotu 16. června 2018 program pokračuje dalšími soutěžními projekcemi. Divákům budou promítnuta kolekce nejlepších slovenských neprofesionálních filmů, kterou uvede odborná pracovnice pro film a fotografii z NOC Bratislava PhDr. Zuzana Školudová. Soutěž bude na Malé scéně ukončena oblíbenou soutěží Minuta film. Na slavnostním večeru v kulturním domě bude porota hlasovat o udělení medailí - cen systémem UNICA s názvem ZELENÁ, ČERVENÁ-STOP  a ocení i autory soutěžních snímků. Po vyhlášení cen následuje společenský večer.

Celostátní soutěž se koná z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury České republiky, a pod záštitou ministra kultury PhDr. Ilji Šmída. Soutěž pořádajíNIPOS–ARTAMA, Město Ústí nad Orlicí, KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Pardubickým krajem a občanskými sdruženími zastoupenými v Českém výboru UNICA – Celostátním svaze neprofesionálního filmu.

 

Kontakt:
MgA. Magdalena Mikešová

zastupující pracovník pro amatérský film dospělých
T: 221 507 953, 778 702 391
E: film@nipos-mk.cz

Josef Dušek
public relations
T: 778 702 494
E: dusek@nipos.cz
W: www.nipos.cz  www.filmdat.cz  

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.