5. Fórum kulturního dědictví ve střední Evropě se věnuje dědictví a životnímu prostředí

20.09.2019 12:33|ministerstvo

Ve dnech 19. a 20. září probíhá v Krakově 5. Fórum kulturního dědictví ve střední Evropě (5th Heritage Forum of Central Europe). 

 

Jedná se o bienální mezinárodní konferenci, jejímž cílem je reflektovat aktuální témata a trendy ve vztahu ke kulturnímu dědictví. 

V letošním roce se konference zaměřuje na velmi aktuální téma Dědictví a životní prostředí (Heritage&Environment). V průběhu dvou dnů se představí na dvě desítky přednášejících z cele Evropy, kteří si mezi sebou vymění vzájemné zkušenosti z dane oblasti. Mezi přednášejícími vystoupí také zástupci z České republiky. 

Organizátorem konference je Mezinárodní kulturní centrum v Krakově. Dalšími partnery projektu jsou vedle MKČR, také MKSR, MK a národního dědictví Polska a kancelář předsedy vlády v Maďarsku. Konference je jedním z výsledku dlouholeté spolupráce v rámci V4 skupiny, kterou všechny strany dlouhodobě podporují na úrovni ministrů kultury.

#environmentmatters #heritageforum #tydenproklima

http://mck.krakow.pl/conferences/5th-heritage-forum-of-central-europe-heritage-and-environment-1

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.