29. Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles pokračuje

06.05.2019 09:09|příspěvkové organizace

29. ročník Národního festivalu pokračuje 2. etapou, která se uskuteční ve městě Příbor a bude rozložena do dvou dnů 11.– 12. 5. 2019.

 

V sobotu se bude koncert konat v Piaristickém klášteru od 18.00 hodin a nedělní koncert proběhne v Kulturním domě také od 18.00 hod. Na sobotním koncertě se představí flétnový soubor SYRINX Praha (umělecká vedoucí Magdalena Tůmová), Komorní orchestr Kopřivnice, (dirigentPetr Lichnovský)a Komorní orchestr Iši Krejčího Olomouc (dirigent Tomáš Klásek).  V neděli  vystoupí Pražské barokní harmoniky (umělecký vedoucí Pavel Patočka), orchestr ZUŠ Z. Buriana Kopřivnice (dirigent Tomáš Socha) a instrumentální soubor Komorní dechová filharmonie Brno (dirigent Joel Hána). Na programu budou díla klasiků i současných autorů.

29. ročník Národního festivalu komorních a symfonických těles je rozložen do pěti etap, které se konají mezi dubnem a listopadem v různých městech a regionech ČR (divadlo Jičín, Piaristický klášter a Kulturní dům Příbor, zámek Bučovice, zámek Slavkov, kostel sv. Marka ve Stěžerech u Hradce Králové, České muzeum hudby Praha, Karmelitská). Zúčastní se ho celkem 20 souborů: 3 symfonické orchestry, 9 komorních orchestrů, 2 kvarteta, 3 flétnové soubory, 2 malé soubory (kvarteta) a 2 pěvecké sbory, což představuje 444 účinkujících. V rámci festivalu se uskuteční 7 koncertů v 6 městech České republiky. 

I v roce 2019 je program festivalu zaměřený zčásti na díla českých klasiků, avšak neopomíjí ani soudobé české skladatele a vyzývá je ke spolupráci. Po každém festivalovém koncertu probíhá rozborový seminář s účinkujícími, jejichž výkony hodnotí lektor, člen odborné rady KSH. Tato praxe se velmi osvědčila, díky tomu se festival, jeho program i celý obor komorní a symfonické hudby neustále vyvíjí a zdokonaluje.  

Koncerty 2. etapy pořádá z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury NIPOS-ARTAMA, Asociaceneprofesionálních komorních a symfonických těles (ANKST) a Město Příbor.  Nad celým festivalem převzal záštitu ministr kultury doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

 

 

Kontakt: 
Soňa Hanzalová

útvar ARTAMA
Obor komorní a symfonická hudba
T: 221 507 962, 778 702 394, 
E: hanzalova@nipos.cz

Josef Dušek
public relations
T: 777 702 494
E: dusek@nipos.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.