29. bienále grafického designu se uskuteční v roce 2022. Kurátorem bude významný zahraniční odborník

04.09.2019 15:36|příspěvkové organizace

29. ročník přehlídky světového grafického designu, která se v Brně koná již od roku 1963, uspořádá Moravská galerie v roce 2022. Důvodem k odložení je právě probíhající náročná rekonstrukce Uměleckoprůmyslového muzea i nedostatečné finanční zajištění. ​

 

Návštěvnická veřejnost a zájemci o grafický design však nebudou ochuzeni. Moravská galerie připravuje na rok 2020 soubornou přehlídku děl celoživotního díla zakladatele bienále Jana Rajlicha st. Zároveň vyjednala na rok 2022 spolupráci se zahraničním odborníkem – příští bienále grafického designu se bude konat v kurátorské režii Ricka Poynora. 

Tradiční místo konání mezinárodní soutěžní přehlídky a doprovodných výstav bienále grafického designu, budova Uměleckoprůmyslového muzea pocházející z 19. století, je z důvodu stavební rekonstrukce od ledna 2019 pro veřejnost uzavřena. Otevře se v sezóně roku 2021 novou expozicí designu a výstavou předního českého designéra Jiřího Pelcla. Konání 
29. ročníku bienále se proto posune o dva roky, zahájení připadne na květen roku 2022. 

Kurátorem 29. mezinárodního bienále grafického designu bude Rick Poynor, britský teoretik a kurátor designu, fotografie a vizuální kultury. Založil časopis Eye o grafickém designu a podílel se také na založení mezinárodního portálu o vizuální kultuře Design Observer. Je profesorem designu a vizuální kultury na Univesity of Reading ve Velké Británii.

Na jaro 2020 připravuje Moravská galerie výstavu věnovanou zakladateli bienále grafického designu, malíři a grafikovi Janu Rajlichovi st., který bude mít 10. dubna stoleté výročí narození.  Ve stejném termínu budou probíhat další doprovodné akce, mezi nimi Hommage Janu Rajlichovi v Místodržitelském paláci, výstava v gesci Sdružení Bienále Brno. Přinese také rekapitulaci všech ročníků Mezinárodního bienále grafického designu, na jejichž organizaci se Jan Rajlich aktivně podílel, a to s ukázkami prací stěžejních osobností světového grafického designu, které se v minulosti bienálových přehlídek účastnily jako soutěžící, členové mezinárodních porot nebo přednášející na odborných sympoziích.

V současnosti řeší Moravská galerie dlouhodobý problém s udržením dvouleté periodicity Mezinárodního bienále grafického designu. „Pořádání přehlídky grafického designu ob rok bude nadále možné pouze při zásadním navýšení finančních prostředků ze strany Ministerstva kultury. V případě, že toto navýšení neproběhne, bude galerie nucena řešit situaci změnou periodicity akce ze dvou na čtyři roky, což umožní postupnou akumulaci prostředků do adekvátní výše a současně také reagovat na nové trendy s větším nadhledem,“ upřesňuje ředitel Moravské galerie Jan Press. 

Kontakt:
Mgr. Michaela Paučo

tisková mluvčí
Moravská galerie v Brně
Husova 18, 662 26 Brno
T: +420 532 169 174
M: +420 724 516 672
E: michaela.pauco@moravska-galerie.cz
W: www.moravska-galerie.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.