14 zahraničních bohemistů přijede překládat z češtiny do Prahy a Brna

29.07.2019 12:57|příspěvkové organizace

Na rezidenční pobyty Českého literárního centra přijede na podzim a v zimě do Prahy a Brna 14 význačných zahraničních bohemistů a překladatelů, aby zde pracovali na projektech souvisejících s šířením české literatury v překladech. 

 

Moravská zemská knihovna v Brně, sekce České literární centrum, pravidelně vypisuje výběrová řízení na studijní a tvůrčí rezidenční pobyty pro překladatele a bohemisty v Praze a v Brně. 

Letní a podzimní rezidence v Brně a v Praze (ve spolupráci se Skautskou nadací Jaroslava Foglara), jsou určeny pro překladatele z češtiny, zahraniční bohemisty i literární vědce se zájmem o českou kulturu. Rezidenční pobyty v délce 2, 3 nebo 4 týdnů poskytují rezidentům čas na tvorbu či výzkum, možnost setkání s překládaným autorem a s českou kulturní scénou. Během pobytu rezidenti pracují na překladatelském či výzkumném projektu a účastní se kulturních akcí, na nichž svou práci prezentují. K naplnění tohoto účelu je rezidentům uděleno také stipendium 250 eur na týden. O volbě rezidentů z došlých žádostí rozhoduje odborná komise.

Do Prahyna rezidenční pobyt v bytě po Jaroslavu Foglarovi pojede v období od července do konce roku 2019 osm umělců z Evropy: v červenci sofijská filoložka, básnířka a překladatelka Dimana Ivanova, kterou do půli srpna vystřídá Rumun Sorin Paliga, překladatel mj. také básnických sbírek Vladimíra Holana. Na něj svým pobytem naváže do konce prázdnin Peter Zusi, bohemista vyučující v Londýně. Od září budou v pražském bytě pobývat překladatelka současné české prózy do němčiny Eva Profousová, v říjnu vratislavský slovakista, překladatel současných českých románů, ale také divadelních her nebo prezidentských projevů, Tomasz Grabiński; do poloviny listopadu významný překladatel české poezie do maďarštiny a plodný spisovatel, bohemista István Vörös, a do začátku prosince slavista z Plovdivu, překladatel českých klasiků Vasil Samokovliev. Během listopadu tu bude tvořit také Jacob Phillips.  

V moravskémetropolibude v červnu a v červenci vynikající bohemista, překladatel české poezie a také filmový režisér Eduard Schreiber. Vystřídá ho bretaňská překladatelka z češtiny Eurydice Antolin. Během první poloviny září přijede pracovat na svých překladech německá bohemistka Daniela Pusch, na druhou polovinu měsíce sem zavítá překladatelka a učitelka češtiny Anna Agapovaz Petrohradu. Část října je určena pro Jelenu Đorđević ze Srbska, kterou od poloviny do konce měsíce nahradí sofijská bohemistka a překladatelka Elena Semerdžieva.

 

 

Kontakt:
Michala Čičváková

České literární centrum / Czech Literary Centre
náměstí Míru 820/9
120 00 Prague 2
M: +420 770 171 450
E: Michala.Cicvakova@czechlit.cz 

Klára Přibylová
Public Relations Českého literárního centra
Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a
601 87 Brno
T: 00420 541 646 270
M: 00420 770 190 776
E: Klara.Pribylova@mzk.cz

www.czechlit.cz
https://www.czechlit.cz/cz/zdroje/granty/
https://www.czechlit.cz/cz/grant/rezidence-clc/

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.