Nastavení cookies
Přehled výstav a aktivit MSB - červenec-srpen 2022
07.06.2022 16:38
příspěvkové organizace

Prázdninový přehled výstav a aktivit Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

 

MUSAIONfilm 2022
07.06.2022 13:20
příspěvkové organizace

Právě dnes, 7. června 2022 začíná ve 13.00 v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě 24. ročník přehlídky muzejních filmů MUSAIONfilm 2022. Po tříleté fyzické odmlce navazuje na své tradiční uspořádání v muzejním areálu a připočítává si navíc zkušenost s on-line formou minulého ročníku 2021 a také s výpadkem jednoho ročníku v r. 2020, kdy se MUSAIONfilm z pandemických důvodů nekonal.

 

Michael Tilson Thomas debutově vystoupí s Českou filharmonií
06.06.2022 17:06
příspěvkové organizace

Slavný americký dirigent Michael Tilson Thomas, který v uplynulých třech dekádách Prahu navštívil sedmkrát se Sanfranciským symfonickým orchestrem, bude poprvé řídit Českou filharmonii.

 

Ministr kultury Martin Baxa ocenil hudebníka Jana Slabáka
06.06.2022 15:48
ministerstvo

Rezortní medaili Artis Bohemiae Amicis mu ministr Baxa udělil za jeho mimořádný celoživotní přínos v  oblasti hudebního umění a šíření dobrého jména české hudby doma i v zahraničí.

 

Václav Hudeček dostal od ministra kultury medaili Artis Bohemiae Amicis
06.06.2022 15:47
ministerstvo

Ministr kultury Martin Baxa ocenil jeho celoživotní zásluhy v oblasti houslové interpretace a propagaci české hudby doma i ve světě.  ​

 

Ministr Martin Baxa ocenil profesora Jana Royta medailí Artis Bohemiae Amicis
06.06.2022 14:30
ministerstvo

Významný český historik umění, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy profesor Jan Royt  je držitelem ceny Josefa Krásy, udělované Uměleckohistorickou společností v českých zemích, členem vědeckých rad řady institucí.

 

V Jihlavě proběhne 27. celostátní přehlídka dětských folklorních souborů
06.06.2022 13:29
příspěvkové organizace

Dne 11. června 2022 se v Jihlavě uskuteční již dvacátá sedmá celostátní přehlídka dětských folklorních souborů. V průběhu přehlídky vystoupí celkem dvanáct folklorních souborů z Čech, Moravy a Slezska a představí to nejzajímavější, co v rámci tohoto specifického jevištního žánru v posledním období vzniklo. 

 

Intimita jako vzdor a další mezinárodní spolupráce
03.06.2022 15:37
příspěvkové organizace

Národní galerie Praha ve spolupráci s Centre Pompidou a jím pořádaným MOVE festivalem, otevírá 10. června ve Veletržním paláci u příležitosti francouzského a českého předsednictví v Radě EU výstavu Intimita jako vzdor. 

 

Víkendy Letná pod parou
03.06.2022 15:30
příspěvkové organizace

Jediněčný program pro návštěvníky Národního techncikého muzea.

 

Návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek prošel do třetího čtení
03.06.2022 14:58
ministerstvo

V rámci druhého čtení ministr kultury Martin Baxa načetl pozměňovací návrh, který zavádí maximální výši filmové pobídky na 150 milionů Kč. Tento návrh reaguje na zásadní změnu na poli výroby audiovizuálních děl v posledních letech a na finanční možnosti systému pobídek. 

 

Návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie prošel prvním čtením v PS P ČR
03.06.2022 14:53
ministerstvo

Dne 2. června 2022 projednala Poslanecká sněmovna v prvním čtení vládní návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů (tisk 150) a současně jej přikázala  Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu.

 

Ministr Baxa se zúčastnil veřejné debaty na téma udržitelnosti v kultuře
03.06.2022 13:25
ministerstvo

Pracovní skupina, složená ze zástupců a zástupkyň zřizované i nezřizované kultury, sepsala otevřený dopis ministru kultury, kterého tímto kulturní scéna pozvala k dialogu o tom, v jakých podmínkách dnes tvoří, co všechno se změnilo s pandemií a jak můžeme společně vytvářet takovou kulturu, která bude udržitelná. 

 

Martin Baxa jednal s místopředsedkyní Evropské komise Věrou Jourovou
03.06.2022 08:55
ministerstvo

Ministr kultury Martin Baxa se ve čtvrtek 2. června 2022 v Poslanecké sněmovně setkal  s místopředsedkyní Evropské komise Věrou Jourovou. Předmětem jednání  bylo blížící se evropské předsednictví.

 

Martin Baxa se setkal s generální tajemnicí Europa Nostra
02.06.2022 17:20
ministerstvo

Ministr kultury Martin Baxa se ve čtvrtek 2. června v Poslanecké sněmovně setkal s generální tajemnicí  organizace Europa Nostra paní Sneškou Quaedvlieg-Mihailović. Přátelské setkání bylo pro obě strany příležitostí ke vzájemnému seznámení, diskuzi o možnostech prohloubení spolupráce v oblasti kulturního dědictví i o nadcházejícím summitu kulturního dědictví v Praze.  

 

Muzejní Kino střední Evropa nabídne Umění ve stavu ohrožení
02.06.2022 14:38
příspěvkové organizace

Na problematické či bolestné momenty středoevropských dějin a formování osobní i sdílené identity se soustředí Kino střední Evropa – projekce, kterou zahajuje Muzeum umění Olomouc ve čtvrtek 2. 6. 2022 jako součást výstavy Domov a svět. 

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Eva Sochorová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 503
M: 777 488 943
E: eva.sochorova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi