Nastavení cookies

Rok Zajíce! Rok dítěte! České literární centrum se letos zaměří na literaturu pro děti a mládež

27.02.2023 17:09|příspěvkové organizace

České literární centrum (ČLC), sekce Moravské zemské knihovny, zaměří v letošním roce své aktivity zejména směrem k propagaci literatury pro děti a mládež.

 

Za cíl si klade nejenom představit aktuální českou tvorbu v zahraničí, zvýšit počet vydaných knih v překladu, ale i podpořit přímo tvůrce knih pro děti a mládež. Hlavní projekt ČLC v tomto roce s názvem Malí a velcí vyšle v dubnu celkem osm autorských dvojic, které společně vytvořili již minimálně jednu knihu pro děti a mládež, na čtrnáctidenní rezidenční pobyt do polského Sokolowska. 

Projekt Malí a velcí, který je realizován z prostředků Národního plánu obnovy, představí nově vzniklá autorská leporela dvojic autorů ve složení Andrea Tachezy / Jana Šrámková, Dora Kaprálová / Darja Čančíková, Lukáš Csicsely / Vojtěch Šeda, Markéta Pilátová / Martina Trchová, Nikola Logosová / Michal Štěpánek, Olga Černá / Eva Volfová, Patrik Antczak / Avihai Nizri a Tomáš Končinský / Daniel Špaček. Ti se budou mít možnost během roku zúčastnit významných mezinárodních festivalů zaměřených na literaturu pro děti a mládež a také povedou workshopy pro děti. Jejich společnou tvorbu představí i výstava Malí a velcí, která bude k vidění v zahraničí, ale také na letošním Světě knihy v Praze, v prostorách pražského Centra české dětské knihy nebo v Moravské zemské knihovně v Brně. Vybraní čeští autoři a ilustrátoři budou také hosty podcastu ČLC „Za knihami“. První podcast představí spolupráci Markéty Pilátové a Martiny Trchové. 

 

Rezidencemi ke kreativitě
ČLC vyhlásí na jaře celou řadu výzev na rezidenční pobyty v ČR a zahraničí pro autory knih pro děti a mládež a ilustrátory, které nabízí ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Vzhledem k prioritě ČLC pro rok 2023 budou upřednostněny projekty zaměřené na literaturu pro děti a mládež, o rezidence se tedy mohou ucházet spisovatelé, ilustrátoři, tvůrci autorských knih a komiksu, ale i autorské dvojice. První rezidenci v zahraničí letos absolvuje Veronika Bílková, která stráví květen v La Ciotat nedaleko Marseille. Během března budou na webu czechlit zveřejněny otevřené výzvy na rezidenční pobyty v Itálii a Německu.  

Kromě rezidenčních pobytů ČLC připravuje a organizuje výjezdy autorů a ilustrátorů, kterým již kniha v zahraničí vyšla. Do USA vyjede v březnu Marka Míková; Galina Miklínová a Petr Stančík představí překlady svých děl dětskému publiku v rámci Lipského knižního veletrhu a na festivalu Sofia Book Bazaar v Bulharsku. Na mezinárodním festivalu ilustrace BIM v Marseille se kromě rezidentky Veroniky Bílkové představí i Magdalena Ruthová a Jakub Plachý; Markéta Pilátová a Eliška Podzimková se zúčastní v září 5. ročníku Ahoj Festivalu ve švýcarském Curychu. Díky akcím v zahraničí se mohou autoři seznámit s aktuálními trendy v oblasti literatury pro děti a mládež, ale i zahraničími kolegy.

 

Od Knihexu až k Saarbrückenu
V červnu 2023 uspořádá České literární centrum zájezd pro celkem 15 zahraničních nakladatelů, kteří se budou moci seznámit s aktuální českou produkcí a zástupci českých nakladatelů během knižního jarmarku Knihex 10. června v Praze. Celý rok věnovaný literatuře pro děti a mládež vyvrcholí hostováním České republiky na 23. ročníku mezinárodního festivalu dětské literatury v německém Saarbrückenu ve dnech 11. - 14. října 2023. Své knihy vydané v německém překladu zde představí dětskému publiku celkem 5 českých tvůrců.

Na začátku tohoto roku vydalo ČLC publikaci v anglickém jazyce informující o vydaných knihách literatury pro děti a mládež v letech 2020-2022. Brožura bude dostupná na stánku České republiky na mezinárodních veletrzích v Boloni, Lipsku, Londýně a Frankfurtu nad Mohanem a prohlédnout si ji je možné i v elektronické podobě na webových stránkách CzechLit. O tom, jak si česká literatura stojí v zahraničí, ale i dalších aktivitách, bude České literární centrum v průběhu roku informovat na webu CzechLit, v newsletteru a na sociálních sítích.
 

O ČLC
České literární centrum (ČLC) bylo zřízeno Moravskou zemskou knihovnou v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR. Má za cíl soustavnou a systematickou propagaci české literatury a knižní kultury, jeho úkolem je spojovat jednotlivé aktivity a instituce literární kultury, zviditelňovat českou literaturu a knižní kulturu v zahraničí i u nás, pomáhat rozvíjet a naplňovat její funkci nositele společně sdílených hodnot a témat v národním i mezinárodním kontextu.

 

Kontakt:
Andrea Všetečková
T: 
724 851 440
E: pr@czechlit.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi