Nastavení cookies

Ošklivé rukopisy Kříže z Telče v Národní knihovně ČR

01.02.2023 20:19|příspěvkové organizace

Středověké rukopisy uložené v Národní knihovně ČR pocházejí z větší části až ze 14. a 15. století. Nejde ale jen o bohatě iluminované kodexy ze vzácného pergamenu. Výstava představí neúhledné či „ošklivé“ papírové svazky, které prošly rukama písaře Kříže z Telče (1434–1504).

 

Středověké rukopisy, které jsou uloženy v Národní knihovně České republiky, pocházejí z větší části až ze 14. a 15. století. Nejedná se však pouze o bohatě iluminované kodexy ze vzácného pergamenu, často jde o zběžně psané, neúhledné či dokonce „ošklivé“ papírové svazky. Výstava představí ty z nich, které prošly rukama jediného velmi aktivního písaře, Kříže z Telče. Ten opsal nebo opatřil poznámkami celkem více než 25000 stran s různorodými texty. Jde o vzácnou sbírku, která poskytuje jedinečné svědectví o středověkém myšlení a kultuře.

Kromě více než dvaceti rukopisů ze sbírek Národní knihovny ČR, v nichž se objevuje Křížova ruka, si na výstavě budete moci prohlédnout také další digitalizované rukopisy, přečíst řadu krátkých textů z Křížových rukopisů, pustit krátký film, či vylosovat lístek s Křížovým moudrem. Publikace o Křížovi a rukopisné kultuře pozdního středověku, včetně nové knihy Opuscula. Neznámá dílka z rukopis Kříže z Telče (eds. L. Doležalová a M. Králová), si na výstavě můžete prolistovat nebo zakoupit za zvýhodněnou cenu. 

Výstavu vycházející z několikaletého výzkumu připravili studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK) pod vedením prof. Lucie Doležalové, která popisuje přípravu: „Výzkum předcházející výstavě byl náročný: Kříž byl skutečný grafoman a jeho písmo není snadno čitelné. Námaha se ale vyplatila – dozvěděli jsme se třeba, jak najít poklad, jak správně vybrat manželku, a jaký je zaručený lék proti kocovině.“

 Ke Křížově rukopisu se podobně vyjádřil i Karel Pacovský, doktorand FF UK a jeden z autorů výstavy: Čtení rukopisů, někdo by řekl spíše škrabopisů, Kříže z Telče se pro nás studenty stalo neodmyslitelnou součástí studia latinské medievistiky. Ač sám nepatřím mezi Křížovy nejvěrnější, obávám se, že mnozí z nás se z jeho spárů už nikdy zcela nevymaní – Křížovy rukopisy představují badatelsky opravdu velmi výživné pole.“

Komentované prohlídky výstavy se konají každou středu od 8. února do 15. března, vždy od 17 hodin.

Rozmanitá malá dílka perem Kříže z Telče představí Světlana Müllerová, Jakub Kozák, Ondřej Fúsik a Kristýna Loušová na přednášce z cyklu Z klementinských pokladů, která se koná 14. března od 17 hodin v Zasedacím sále Národní knihovny ČR (1. patro).

Ošklivé rukopisy Kříže z Telče (1434–1504)
Datum konání výstavy: 3. 2. – 19.3. 2023
Čas: Út – Ne, 10.00 – 18.00 
Místo: Galerie Klementinum – Výstavní sál, (vstup od Mariánského náměstí, vchod B2)
Vstup zdarma

 


Martina Košanová
Ředitelka Odboru komunikace
Tisková mluvčí Národní knihovny ČR
T: +420 602 811 320
E: martina.kosanova@nkp.cz
W: www.nkp.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz


Eva Sochorová
Pracovnice tiskového oddělení
email: eva.sochorova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
email: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi