Nastavení cookies

Základy rétoriky – Cesta k přesvědčivému projevu

25.01.2023 17:16|příspěvkové organizace

Chcete umět vyslovit svůj názor, prezentovat myšlenky tak, aby vás ostatní s napětím sledovali? Akademie Institutu umění – Divadelního ústavu zve na kurz Základy rétoriky.

 

Seminář rétoriky je základní kurz rétoriky, kde se naučíte kultivovaně, smysluplně a účinně komunikovat. Osvojíte si v něm základy mluvního dýchání, posazení hlasu a artikulaci; pravidla výslovnosti (ortoepie).  Uvědomíte si, jak vás projev působí na druhé (nonverbální řeč). Naučíte se pracovat s trémou a mluvit spatra. Rozpoznáte nejčastější chyby a jak se jim vyhnout.  Zjistíte, zda informace, které o sobě nevědomě poskytujete v mluveném projevu, nejsou v rozporu s vaším komunikačním záměrem. Naučíte se, jak říct to, co opravdu říct chcete.

Kurz povede lektorka Renata Bulvová. Má mnohaleté zkušenosti s vlastním vedením a výukou kurzů a seminářů rétoriky, umění debatovat a vést porady v různých školách a firmách. V roce 2005 založila Školu rétoriky, jehož je vedoucí a lektorkou. Absolvovala DAMU, katedru autorské tvorby, herectví a pedagogiky u prof. I. Vyskočila. Zajímá se o poezii, píše básně a organizuje literární setkání. Mimo jiné je jednou ze zakladatelek českých Dnů poezie a také stála u zrodu projektu Poezie pro cestující.   

Akademie IDU je vzdělávací program, který pořádá přednášky, workshopy a kurzy kulturního managementu, strategie, leadershipu, osobního rozvoje pro kulturní manažery a manažerský program pro ředitele. 

Zájemci o workshop si mohou zvolit jeden ze dvou termínů

  • 23. 2. od 9:00 do 15:00 
  • 24. 2. od 9:00 do 15:00 

Místo konání: budova IDU, Nekázanka 16, Praha 1 

Cena kurzu činí 480 Kč. 

Všechny potřebné informace o kurzu (vč. odkazu pro zakoupení vstupenky) naleznete na webu Akademie IDU či facebookové události

V případě otázek nás neváhejte kontaktovat na barbora.comer@idu.cz.  

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz


Eva Sochorová
Pracovnice tiskového oddělení
email: eva.sochorova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
email: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi