Nastavení cookies

Martin Baxa předal cenu Knihovna roku 2022

04.10.2022 14:05|ministerstvo

Dne 4. 10. 2022 v 11 h byla v Zrcadlové kapli Klementina slavnostně udělena cena Ministerstva kultury Knihovna roku 2022. Ocenění se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích a mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb ve dvou kategoriích – „základní knihovna“ a „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“.

 

V kategorii „základní knihovna“ obdržela hlavní cenu Místní veřejná knihovna v Praze – Dolních Chabrech za vytvoření inspirativního prostředí knihovny, které se díky entuziasmu, fantazii a kreativitě knihovnice proměňuje v místo, kde se stírají hranice mezi realitou a literárním světem.

Diplomy obdržely Knihovna Smrčná za úspěšné obnovení obecní knihovny s využitím moderních trendů s respektem k historickým tradicím a za vybudování kulturního a komunitního centra propojujícího veškeré dění v obci a Knihovna městyse Choltice za architektonicky zdařilou proměnu knihovny v otevřené komunitní centrum a za úspěšné propojování různých zájmových skupin a generací v rámci různorodých aktivit knihovny.

V kategorii „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“ byla hlavní cenou oceněna Národní knihovna České republiky za vydání publikace Jak řídit knihovnu: příručka pro začínající vedoucí/ředitele knihoven, diplomem pak Městská knihovna Litomyšl za projekt „TA BOŽENA!“.

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Eva Sochorová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 503
M: 777 488 943
email: eva.sochorova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi