Nastavení cookies

Zákon o platformách: Senát schválil omezení filmové pobídky na 150 milionů korun za rok

10.08.2022 17:39|ministerstvo

Omezení výše filmových pobídek prosadil ve Sněmovně ministr kultury Martin Baxa, podle něhož nynější systém není vzhledem k vysoké poptávce funkční. Omezení by podle ministra mělo také zlepšit přístup k pobídkám pro české producenty. 

 

Filmové pobídky patří mezi priority Vlády ČR. Pro letošní rok na ně v původním návrhu rozpočtu bylo alokováno 800 milionů korun. Novela státního rozpočtu 2022 pak doplní do systému pro letošní rok navíc 570 milionů korun. S další podporou se počítá i v letech 2023 a 2024.

Omezení filmových pobídek schválil Senát v rámci novely zákona o platformách, kterou nyní dostane k posouzení prezident.  Návrh zákona by měl zajistit mimo jiné lepší ochranu nezletilých před nevhodným obsahem či obecně ochranu veřejnosti před projevy násilí a nenávisti. Platformy pro sdílení videonahrávek jsou charakteristické tím, že na ně mohou obsah umístit sami jejich uživatelé. Zákon předložený ministerstvem kultury, který přebírá do českého právního řádu evropskou směrnici z roku 2018, umožní uživatelům takových platforem označovat nebo nahlašovat provozovateli platformy škodlivý obsah. Návrh zákona rovněž obsahuje věcně související změny zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, které se týkají označování pořadů z pohledu jejich závadného obsahu pro nezletilé osoby, zpřístupňování pořadů pro osoby se sluchovým nebo zrakovým postižením, úpravy audiovizuálních obchodních sdělení ve vysílání nebo ve službách na vyžádání a pravidel pro řešení tzv. jurisdikčních sporů členských států Evropské unie. Změna musí být na základě požadavků směrnice provedena rovněž v konstituování a působnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, jako tzv. nezávislého regulačního orgánu pro oblast audiovizuálních mediálních služeb a platforem po sdílení videonahrávek. Evropská regulace vyžaduje naprostou nezávislost tohoto regulačního orgánu na vládě, stejně jako zajištění jeho kontinuální existence bez možnosti odvolání všech jeho členů.

 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi