Nastavení cookies

Předání Cen České národopisné společnosti za rok 2021

26.06.2022 17:20|příspěvkové organizace

Česká národopisná společnost je vrcholná profesní organizace sdružující vědecké a odborné pracovníky v oboru etnologie, studenty etnologie a zájemce o práci v této disciplíně z jiných příbuzných oborů. 

 

Od roku 1997 uděluje každoročně ocenění významným počinům, které v uplynulém roce výrazně přispěly k rozvoji a propagaci oboru. Ceny zahrnují kategorie: 1. publikace; 2. výstava/expozice; 3. projekt/akce/konference. O udělení ceny rozhodují svým hlasováním všichni členové České národopisné společnosti. Jako ocenění mimořádného počinu v oboru v uplynulém roce uděluje Česká národopisná společnost také Čestnou cenu „Pět rudých růží“. 

V letošním roce byly oceněny následující počiny:

Odborná publikace 
Beránková, Helena – Dvořáková, Hana (eds.): Lidová kultura na Moravě v zrcadle času. Brno: Moravské zemské muzeum, 2021. 

Výstava, expozice
Masky, kostýmy, maškary. Maskované obchůzky a průvody v tradici jihovýchodní Moravy na fotografiích, uměleckých dílech i hmotných dokladech (Muzeum luhačovického Zálesí, 
7. 10. 2021 – 18. 9. 2022)

Vědecká konference, národopisná akce
Konference Muzea v přírodě a jejich role při záchraně lidové architektury (Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení při České národopisné společnosti, Národní ústav lidové kultury a Česká národopisná společnost, NÚLK Strážnice, 15. 9. 2021 – 16. 9. 2021)

Čestná cena 5 červených růží: za úspěšné ukončení rekonstrukce statku U Matoušů čp. 1 v Bolevci 

Studentská cena
Bakalářské práce: neudělena 

Diplomové práce: Vrlová, Lucie: Tvorba katalogu fotografického fondu Antonína Václavíka. Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK, vedoucí PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.


Důležité odkazy – web a facebook

Na našich internetových stránkách www.festivalstraznice.cz najdete:

Na Facebookové stránce @Festival Strážnice najdete:

 

Kontakt:
Ing. Hana Jechová
PR a propagace
Národní ústav lidové kultury
Zámek 672, 696 62 Strážnice
T: +420 518 306 639
E: hana.jechova@nulk.cz
W: www.nulk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi