Nastavení cookies

Ministerstvo kultury: Novely zásadním způsobem posílí stabilitu veřejnoprávních médií

22.06.2022 18:02|ministerstvo

Ministr kultury Martin Baxa na dnešním jednání vlády předložil návrh novely, která zásadním způsobem posílí stabilitu veřejnoprávních médií. Vláda předložený materiál schválila.

 

„Novely zákona o České televizi a o Českém rozhlasu posilují nezávislost veřejnoprávních médií. Zapojení Senátu do voleb mediálních rad posiluje odolnost veřejnoprávních médií vůči vnějším politickým tlakům, neřkuli snahám o jejich ovlivňování ze strany příznivců nedemokratických režimů. “ řekl ministr Baxa.

Novela zavádí tyto klíčové změny:

  • Rada České televize

V současné době členy Rady ČT volí a odvolává pouze Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Nově bude Poslanecká sněmovna volit 12 členů a Senát Parlamentu České republiky 6 členů. 

  • Rada Českého rozhlasu

Nyní členy Rady ČRo volí a odvolává pouze Poslanecká sněmovna. Nově bude zapojen i Senát. Poslanecká sněmovna bude volit 6 členů rady, Senát pak 3 členy.

Novela zavádí důležité změny při případném odvolávání členů obou Rad. Odvolávat je budou ty komory Parlamentu ČR, které je zvolily. Odvoláváni budou výhradně jednotliví členové. Ruší se tedy možnost, aby byla Rada odvolána najednou jako celek. 

Další změnou, která je v novele obsažena, je požadavek na právnické osoby, které mohou předkládat návrhy na členy Rady. Nově bude nutné, aby nominující právnická osoba v době podání návrhu existovala alespoň deset let.  Tato změna míří k tomu, aby návrhy podávaly především stabilní, respektované a dlouhodobě fungující organizace. Nejde o to někoho vyřazovat, ale naopak zabránit tomu, že by návrhy podávaly organizace, které budou účelově vytvořeny jen pro daný návrh na volbu člena Rady.

Novela obsahuje přechodná ustanovení, která vyřeší situaci, jež nastane poté, co vstoupí v účinnost.

Členové Rad, kteří svou funkci vykonávají v současné době, svá funkční období řádně dokončí. Nově vznikající tři funkční místa v Radě České televize obsadí ihned Senát, stejně jako další tři místa, která se v Radě ČT uvolní nejdříve. U Rady Českého rozhlasu, kde nedochází k navýšení počtu členů, se losem určí ta místa, která připadnou Poslanecké sněmovně a místa připadající Senátu.

Zákon vstoupí v účinnost začátkem příštího roku.


 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi