Nastavení cookies

Mendel Day v Moravském zemském muzeu

09.03.2022 18:48|příspěvkové organizace

Mendel Day slaví Moravské zemské muzeum nepřetržitě od roku 2015, vždy 8. března. Je to totiž den, kdy Mendel v roce 1865 pronesl v Brně závěrečnou část své přednášky, kde prezentoval unikátní data a jedinečné závěry vycházející z jeho experimentů s hybridy rostlin. 

 

Mendel Day 2022 se v Moravském zemském muzeu koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky.

V roce 200. výročí narození J.G. Mendela nabízí Moravské zemské muzeum v Centru Mendelianum bohatý program. Vedle komentovaných prohlídek to bude promítání dokumentárního filmu o J. G. Mendelovi s komentářem autora, PhDr. Jiřího Sekeráka, Ph.D. a v neposlední řadě slavnostní představení nové kuchařské knihy s názvem Kuchařka pro Mendela. V archivech se totiž dochovala ve své době slavná kuchařská kniha paní Luisy Ondráčkové, která vařila v klášteře na Starém Brně i v časech J. G. Mendela. Nové vydání kuchařské knihy Luisy Ondráčkové je doplněno poutavými originálními kresbami brněnské výtvarnice Venduly Chalánkové.

Mendel Day má každoročně i důležitý odborný kontext, který nemůžeme opomenout. Vědecká mezinárodní část letošního Mendelova dne se bude zabývat především organizací 200. výročí Mendelova narození. Hlavními představiteli jsou členové tzv. Mendel Teamu, kteří se podílejí na spolupráci s Mendelianem a předávání znalostí a zkušeností týkajících se Mendela a jeho odkazu. „Jádrem Mendel Teamu jsou ambasadoři ze dvou desítek zemí Evropy a USA zahrnujících města, kam byl v roce 1866 rozeslán Mendelův později světoznámý rukopis. Ti vytvářejí ve svých zemích jakési ‚školy‘, v rámci kterých zapojují studenty i širokou veřejnost do informačních a dalších programů“, vysvětluje generální ředitel Moravského zemského muzea Jiří Mitáček, který se vědeckých konferencí Mendel day pravidelně účastní.

V rámci on-line konference budou letos rovněž představeny nové publikace věnované J. G. Mendelovi a v neposlední řadě laureát letošní Mendelovy pamětní medaile. 

A ještě jednu novou publikaci je třeba připomenout. Je jí Iconographia Mendeliana II. Život a dílo G. J. Mendela v obrazech a dokumentech. V roce 1965 bylo otevřeno Mendelianum Moravského zemského muzea a při této příležitosti vydalo jednu ze svých prvních publikací pod názvem Iconographia Mendeliana. Výjimečnost tehdejší publikace spočívala v šíři a hloubce zpracování a lze bez přehánění konstatovat, že podobně obsáhlý a ucelený tisk před tím a ani dlouho po tom nevznikl. „S blížícím se dvoustým výročím Mendelova narození jsme se proto rozhodli nově přepracovat a rozšířit koncept této dnes již nedostupné publikace o výběr informací a odkazů na nejdůležitější práce publikovaných v časopise Folia Mendeliana a nabídnout ji dnešní generaci zájemců o Mendela. Rádi bychom tak všem pootevřeli dveře do světa, který byl Mendelovi důvěrně blízký a seznámili je s důležitými zdroji našich vědomostí o něm“, vysvětluje vedoucí centra Mendelianum MZM Jiří Sekerák. Česká verze publikace již vyšla, anglická přepracovaná verze vyjde v první polovině letošního roku. 

 

Kontakt: 
RNDr. Barbora Onderková
T: +420 602 812 682
E: bonderkova@mzm.cz

PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D.
T: +420 732 137 189
E: jsekerak@mzm.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Eva Sochorová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 503
M: 777 488 943
E: eva.sochorova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi