Cenu Premia Bohemica pro rok 2017 získal německý bohemista Urs Heftrich

13.07.2017 13:06|příspěvkové organizace

Ministr kultury Daniel Herman se rozhodl obnovit cenu Premia Bohemica, která je udělována za mimořádný přínos české literatuře v zahraničí.

 

Cena byla udělována v letech 1993 až 2011 Obcí spisovatelů a obdržely ji téměř dvě desítky prestižních zahraničních bohemistů, překladatelů a literárních vědců. Obnovenou cenu na pokyn ministra kultury udílí Moravská zemská knihovna v Brně a pro rok 2017 byla udělena německému bohemistovi a překladateli Ursi Heftrichovi. Laureát ji převzal 10. července v rámci Bohemistického semináře, na nějž se do Českých Budějovic sjelo přes padesát zahraničních bohemistů a překladatelů.

Urs Heftrich vystudoval na heidelbergské univerzitě slavistiku, germanistiku a filosofii a v jeho bibliografii nalezneme práce o Nietzschem, Thomasi Mannovi, Gogolovi nebo Mandelštamovi. Na univerzitách v Bonnu a v Trevíru, kde působil, než byl jmenován profesorem slovanských literatur v Heidelbergu, přednášel a přednáší vedle české literatury především o ruském a polském písemnictví, resp. o tématech srovnávacích. Jeho knižní překlady Zahradníčkových Jeřábů, Holanovy lyriky z třicátých a čtyřicátých let nebo Básní z koncentračního tábora od Josefa Čapka jsou projevem bytostného vnitřního zaujetí pro určitý typ reflexivní nebo metafyzické poezie. Krom jiného Urs Heftrich pracoval od roku 2003 na projektu, který má německému čtenáři zpřístupnit prakticky celé dílo velkého českého básníka Vladimíra Holana. 

Literární historik Michael Špirit z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy k tomu poznamenal: „Nápaditá, precizní a obětavá práce Urse Heftricha ukazuje českou literaturu vskutku jako jedinečnou součást evropské kultury.“

Laudatio pro Urse Heftricha​
O udělení ceny informuje např. Frankfurter Allgemeine Zeitung

Kontakt:
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel Moravské zemské knihovny v Brně
Kounicova 65a, 601 87 Brno
T: 541 646 123
W: mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Martha Häckl
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: martha.hackl@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.