„Fenomén Jawa aneb Jawa, jak ji neznáte“
26.11.2019 16:18
příspěvkové organizace

Výstava Národního technického muzea „Fenomén Jawa aneb Jawa, jak ji neznáte“ připomíná 90 let činnosti našeho nejvýznamnějšího motocyklového výrobce, který výrazně ovlivnil daný obor i ve světovém měřítku. Vystaveno je zde na pět desítek motocyklů, automobil, trofeje ze závodů či jezdecké výstroje, a to převážně ze soukromých, veřejnosti jinak nepřístupných, sbírek.

 

Ministr kultury L. Zaorálek a ministr průmyslu a obchodu K. Havlíček podepíšou memorandum o spolupráci v oblasti kulturních a kreativních průmyslů
26.11.2019 12:58
avíza

Ve středu 27. listopadu ve 13,00 hodin se na Ministerstvu kultury uskuteční tiskový brífink ministrů Lubomíra Zaorálka a Karla Havlíčka, na kterém společně podepíšou první Memorandum o spolupráci mezi rezorty MK a MPO při tvorbě a implementaci strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů.

 

Lubomír Zaorálek přijal izraelského velvyslance
25.11.2019 12:28
ministerstvo

Ministr kultury Lubomír Zaorálek přijal 25. listopadu 2019 v Nostickém paláci ke zdvořilostní schůzce velvyslance Státu Izrael J.E. Daniela Merona. Obsahem setkání bylo zhodnocení intenzity česko-izraelských kulturních výměn.

 

Cenu Artis Bohemiae Amicis dostal Ladislav Zeman
24.11.2019 18:03
ministerstvo

Prestižní ocenění Ministerstva kultury převzal Ladislav Zeman dne 24. listopadu 2019 z rukou náměstkyně ministra kultury Kateřiny Kalistové v Klicperově divadle v Hradci Králové. Rezortní medailí ocenil ministr kultury Lubomír Zaorálek jeho dlouholeté působení v čele Klicperova divadla a šíření dobrého jména české divadelní kultury doma i v zahraničí.

 

Výstava Art&Print / Post.Print vypráví příběh proměny grafiky za půl tisíciletí
21.11.2019 14:37
příspěvkové organizace

Od dřevořezů Michaela Wolgemuta z tzv. Schedelovy Kroniky světa z roku 1493 až po moderní autory Zdeňka Sýkoru, Victora Vasarelyho či Adrienu Šimotovou. Do bohaté sbírky grafiky Muzea umění Olomouc budou moci zájemci nahlédnout od 21. 11. 2019 díky dvojjediné výstavě Art&Print zahrnující starou grafiku a Post.Print s díly 20. a 21. století. 

 

Dosud neznámé symfonie Karla Kohauta zazní v brněnské Staré radnici
21.11.2019 13:21
příspěvkové organizace

Křišťálový sál Staré radnice rozezní v neděli 24. listopadu vystoupení prestižního rakouského souboru Ars Antiqua Austria. Umožní milovníkům staré hudby zaposlouchat se do dosud neznámých skladeb Karla Kohauta. Jejich notové zápisy objevila muzikoložka Jana Franková v archivu Moravské zemské knihovny.

 

Národní knihovna vystaví učebnici dobrých mravů krále Ladislava Pohrobka a další vzácné rukopisy
20.11.2019 14:09
příspěvkové organizace

Páteční a sobotní den bude v Národní knihovně patřit modlitebním knihám. V rámci výstavy Nebeský žebřík budou v Zrcadlové kapli po dva dny prezentovány vzácné svazky, mezi nimiž nebude chybět ani modlitební knížka, která sloužila králi Ladislavu Pohrobkovi coby učebnice dobrých mravů.

 

Tisková konference MUO - 500 let grafiky
20.11.2019 11:18
příspěvkové organizace

Muzeum umění Olomouc zve na tiskovou konferenci, která proběhne dne 21. 11. 2019 v 10.00, k nové výstavě grafiky Art&Print | Post.Print, která ukazuje příběh této umělecké i reprodukční techniky v uplynulém půl tisíciletí.

 

Moravské zemské muzeum připomene 30 let demokracie výstavami, včetně insignií univerzit, i besedou
19.11.2019 15:01
příspěvkové organizace

Připomínky 30 let od nenásilného konce komunistického totalitního režimu v Česku odstartoval v Moravském zemském muzeu na konci léta koncert skupiny The Plastic People of the Universe. Program je ale mnohem bohatší. Nabízí výstavy, besedu i veřejné čtení. 

 

Ministr kultury navštíví Zlínský kraj
19.11.2019 13:42
avíza

Jednodenní pracovní návštěvu Zlínského kraje zahájí ministr Lubomír Zaorálek 20. listopadu 2019 prohlídkou Městského divadla ve Zlíně, kde se setká s jeho vedením, herci a zaměstnanci. Na téma cílené podpory živé regionální kultury bude diskutovat se zástupci kulturních spolků a organizací ve Fryštáku.

 

Loutkový Advent klepe na dveře
19.11.2019 11:28
příspěvkové organizace

K navození té správné vánoční atmosféry připravilo Muzeum loutkářských kultur i letos pro své návštěvníky speciální adventní program. Jako každoročně se mohou těšit na oblíbenou mikulášskou nadílku přímo v muzeu, vánočního Anděla splněných přání, loutková divadelní představení s vánoční tematikou nebo večírek pro seniory.

 

Vyhlášení výběrových dotačních řízení z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) II v částech A, B a D na rok 2020
18.11.2019 15:46
ministerstvo

Samostatné oddělení ochrany kulturních statků Ministerstva kultury vyhlašuje pro rok 2020 výběrová dotační řízení v podprogramech ISO/A – Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami, ISO/B – Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví a ISO/D – Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí. 

 

Moravská zemská knihovna v Brně ocenila nejlepší komunitní knihovny Jihomoravského kraje roku 2019
18.11.2019 14:43
příspěvkové organizace

Šest knihoven kraje převzalo tento čtvrtek ocenění Komunitní knihovna Jihomoravského kraje 2019. 

 

Český rok kultury 2018/2019 – podtrženo, sečteno! A co dál?
18.11.2019 14:20
příspěvkové organizace

Česká republika byla v tomto roce hostující zemí na mezinárodním Lipském knižním veletrhu. Do Lipska se opět vrátí v roce 2020 s tvorbou 10 autorek a autorů. Při příležitosti březnového hostování ČR v Lipsku probíhal Český rok kultury v německy mluvících zemích, jehož konání bylo i symbolické: začátek v říjnu 2018 – 100 let od vzniku republiky, ukončení v listopadu 2019  –  30 let od Sametové revoluce.

 

Nejkrásnější české knihy roku 2019 otevírají 55. ročník
15.11.2019 13:02
příspěvkové organizace

Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví vyhlásili již 55. ročník soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2019. Do soutěže, která publikace hodnotí z hlediska jejich grafického, polygrafického a výtvarného zpracování, mohou nakladatelé, tvůrci i studenti přihlašovat své knihy prostřednictvím online formuláře od 15. listopadu 2019 do 15. ledna 2020.

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.