Vyšla nová kniha „Malované opony divadel českých zemí II“
14.12.2017 16:20
příspěvkové organizace

Přesně po šesti letech od vydání výpravné knihy Malované opony divadel českých zemí, kdy byl veřejnosti poprvé představen souhrnný přehled známých i zapomenutých divadelních opon, vyšla v prosinci 2017 další kniha, která tu první rozšířila o více jak 230 nově objevených a zdokumentovaných artefaktů.

 

České literární centrum běží naplno
14.12.2017 14:50
příspěvkové organizace

Propagovat českou literaturu v zahraničí je hlavním zadáním Českého literárního centra, které vzniklo z rozhodnutí ministra kultury jako sekce Moravské zemské knihovny na počátku roku 2017 a v dubnu zahájilo svoji praktickou činnost.

 

Druhý ročník projektu Jižní Morava čte je u konce
14.12.2017 14:35
příspěvkové organizace

Celkem se v roce 2017 všech 228 akcí v zapojených knihovnách Jihomoravského kraje zúčastnilo 5 574 dětí a 1 635 dospělých. Projekt je financován Jihomoravským krajem.

 

Výstava Masaryk a Svatá země v Nové budově Národního muzea připomíná vztah T. G. Masaryka ke Svaté zemi
14.12.2017 14:20
příspěvkové organizace

Výstava na patnácti panelech představuje nejen dosud mnohdy neznámé dobové fotografie z návštěvy, kterou první československý prezident vykonal na jaře roku 1927 do Svaté země, tehdy ještě pod mandátní britskou správou.

 

Životopis nového ministra kultury
13.12.2017 14:15
ministerstvo

Vláda ČR byla právě jmenována. Resort kultury povede PhDr. Ilja Šmíd.

 

Daniel Herman se rozloučil s kolegy na ministerstvu vánočním přáním
13.12.2017 13:05
ministerstvo

Zbývá již jen hodina do ukončení jeho mandátu ministra kultury.

 

Ministr kultury Daniel Herman pozdravil členy pracovní porady vedení Ministerstva kultury se zástupci krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy
13.12.2017 13:02
ministerstvo

Již tradiční setkání vedení resortu s vedoucími odborů a oddělení kultury, památkové péče a cestovního ruchu krajů a MHMP probíhá v Konírně Nostického paláce.

 

Vánoční jarmark a prohlídka revitalizované části Klementina
13.12.2017 13:00
příspěvkové organizace

Na vánočním jarmarku v Národní knihovně si můžete nejen koupit drobný dárek, odnést zdarma knihu v rámci knižního bazaru, ale jako první uvidíte v rámci komentovaných prohlídek nově revitalizované prostory barokního areálu Klementina. To vše čeká na návštěvníky již tento pátek.

 

Česko-německá konference Umělecké vzdělávání a společnost aneb Rosteme s kulturou / Kultur macht stark
13.12.2017 11:30
příspěvkové organizace

V prostorách Goethe-Institutu v Praze se ve dnech 22. – 23. listopadu 2017 uskutečnila  česko-německá konference na téma Umělecké vzdělávání a společnost. Konference byla součástí dohodnutého strategického dialogu v odvětvích kultura a školství mezi vládami ČR a SRN.

 

Přijďte do Národopisného muzea zažít atmosféru vánočních zvyků a koled!
13.12.2017 10:01
příspěvkové organizace

V sobotu 16. prosince 2017 zde od 13 do 17 hodin proběhne další akce z cyklu Aspoň na víkend.

 

O divadle Tadeusze Kantora poprvé česky
12.12.2017 14:33
příspěvkové organizace

Institut umění – Divadelní ústav vydává v českém překladu Ireny Lexové monografii Jana Kłossowicze: Divadlo Tadeusze Kantora.  Publikace představuje nejkomplexnější analýzu Kantorovy divadelní tvorby, která doposud o této významné osobnosti polského divadla v českém jazyce vyšla. České vydání je doplněno Milánskými lekcemi, přednáškami Tadeusze Kantora z roku 1986, v překladu Jana Hyvnara a unikátním obrazovým materiálem, který doposud nebyl publikován.

 

Ministerstvo kultury startuje pilotní projekt na podporu českého sklářství
12.12.2017 14:15
příspěvkové organizace

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou zahajuje v těchto dnech činnost Kulturně-kompetenčního centra pro české sklo a bižuterii.

 

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě připravilo folklorní pořad Anička z Kopaníc
12.12.2017 10:38
příspěvkové organizace

Z autorského počinu Roberta Provodovského, pracovníka muzea a vedoucího folklorních souborů na Březové, vzniklo scénické vyprávění inspirované skutečností, zarámované lidovými zpěvy koled. 

 

Sasko a Česká republika podepsaly nominační dokumentaci
11.12.2017 14:01
ministerstvo

Ministr vnitra Markus Ulbig a Daniel Herman dnes v Drážďanech podepsali společnou  přeshraniční žádost „Montaregion Erzgebirge / Krušnohoří“ o zapsání na listinu Světového dědictví.

 

Státní tajemník Ministerstva kultury dnes oceněn hejtmanem Jihomoravského kraje
08.12.2017 15:12
ministerstvo

Státní tajemník Ing. Zdeněk Novák dnes převzal z rukou hejtmana Jihomoravského kraje, pana JUDr. Bohumila Šimka, Cenu Jihomoravského kraje za dílo, činnost nebo jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu. 

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Petr Kukal
Zástupce vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: petr.kukal@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.