Šest instalací Václava Ciglera a Michala Motyčky Světlem oživí Arcidiecézní muzeum
25.04.2019 10:11
příspěvkové organizace

Václav Cigler a Michal Motyčka vizuálně vstupují do unikátního prostředí Arcidiecézního muzea Olomouc výtvarnými instalacemi tvořenými vodou, světlem a sklem, které odkazují k historickému vědomí místa i ke způsobu našeho vnímání přítomnosti i minulosti. Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 25. dubna v 18.30 hodin. 

 

Uzávěrka filmů na Musaionfilm 2019 – 18. května!
24.04.2019 15:32
příspěvkové organizace

Letošní Mezinárodní den muzeí 2019 v sobotu 18. května je do 18.00 hodin zároveň termínem pro on-line přihlášení filmů do letošního 22. ročníku přehlídky muzejních filmů MUSAIONFILM 2019. ​

 

Bohemistický seminář
24.04.2019 15:18
příspěvkové organizace

Moravská zemská knihovna vyhlašuje seminář určený pro zahraniční bohemisty. V roce 2019 je realizován ve spolupráci s Pedagogickou a Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a pod záštitou děkanů obou fakult. 

 

Moravská zemská knihovna zavírá na období letních prázdnin kvůli rekonstrukci
24.04.2019 15:01
příspěvkové organizace

Od 29. června až do 15. září bude Moravská zemská knihovna pro čtenáře i návštěvníky uzavřena. Přerušení provozu je nutné kvůli plánované rekonstrukci budovy. Výpadek služeb bude knihovna čtenářům kompenzovat, především je ale v září čeká mnohem větší uživatelský komfort.  

 

Ministr kultury Antonín Staněk dnes bezodkladně pověřil příslušný odbor MKČR, aby zahájil přípravné kroky k vypsání řádného výběrového řízení na post nového generálního ředitele Národní galerie
23.04.2019 16:34
ministerstvo

Konkrétnější informace poskytne MKČR v průběhu cca 2 týdnů.

 

Právní důvody odvolání ředitele Národní galerie Praha a Muzea umění Olomouc
23.04.2019 15:25
ministerstvo

Shrnutí faktů a právních důvodů, které vedly dne 18. 4. 2019 k odvolání GŘ Národní galerie Praha a muzea umění Olomouc, určené především pro přehled a hlubší pochopení problematiky celého případu odbornou veřejností a médii.

 

Národní technické muzeum za podpory Ministerstva kultury ČR, České filharmonie, Magistrátu hl. m. Prahy a Univerzity Karlovy iniciovalo vznik veřejné sbírky na obnovu katedrály Notre-Dame v Paříži
23.04.2019 10:34
příspěvkové organizace

Národní technické muzeum za podpory Ministerstva kultury ČR, České filharmonie, Magistrátu hl. m. Prahy a Univerzity Karlovy iniciovalo vznik sbírky na obnovu ohněm poškozené katedrály Notre-Dame v Paříži. Není třeba zdůrazňovat světový význam této památky gotické architektury a stavitelství. 

 

Veselé Velikonoce
21.04.2019 18:39
ministerstvo
Přejeme Vám Velikonoce krásné jako modrotiskový obrázek! 
My všichni z Ministerstva kultury
Reakce ministra kultury, pana Antonína Staňka, na otevřený dopis 12 ředitelů zahraničních muzeí
19.04.2019 18:25
ministerstvo
Antonín Staněk navštíví Čínu s delegací prezidenta ČR
18.04.2019 17:04
avíza

Ministr kultury Antonín Staněk se ve dnech 23. – 29. 4. 2019 zúčastní pracovní cesty do Čínské lidové republiky jako člen delegace prezidenta České republiky Miloše Zemana.

 

ZMĚNY VE VEDENÍ NÁRODNÍ GALERIE PRAHA
18.04.2019 16:58
příspěvkové organizace

Vedením Národní galerie Praha byl dočasně pověřen Ivan Morávek. Stalo se tak po dnešním odvolání dosavadního generálního ředitele Jiřího Fajta ministrem kultury Antonínem Staňkem.

 

Ministr kultury Antonín Staněk dnes odvolal z funkce ředitele Národní Galerie Praha a ředitele Muzea umění Olomouc
18.04.2019 13:01
příspěvkové organizace

Ministr kultury Antonín Staněk dnes ráno odvolal z funkce ředitele dvou příspěvkových organizací, pana Jiřího Fajta, generálního ředitele Národní Galerie Praha a pana Michala Soukupa, ředitele Muzea umění Olomouc a to na základě PRÁVNÍHO ROZBORU aktuálních výsledků kontrolní činnosti vykonávané v obou organizacích Ministerstvem kultury. „Po seznámení s výsledky veřejnosprávních kontrol a právního rozboru výsledků, oba ředitelé, ztratili definitivně mou důvěru,“ řekl ministr Antonín Staněk. „Je mou zákonnou povinností konat a uložit právnímu odboru ministerstva podání trestního oznámení na základě závažného podezření ze skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Obě trestní oznámení dnes budou zaslány Městskému zastupitelství v Praze.“

 

Historickým městem roku se stalo Brtnice
17.04.2019 10:21
ministerstvo

Dne 16. dubna 2019 se na Pražském hradě uskutečnilo slavnostní setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel. V rámci programu byl vyhlášen vítěz celostátní soutěže Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2018.

 

Ministr kultury Staněk: S obnovou Notre Dame pomoci musíme
16.04.2019 12:43
ministerstvo

Noční tragický požár významné gotické památky (a jedné z nejkrásnějších ukázek středověkého stavitelství) katedrály Notre Dame a jeho následky nenechává ministerstvo kultury lhostejným. Úřad v čele s ministrem Antonínem Staňkem intenzivně hledá možnost, jak rychle a účinně pomoci.

 

OBJEV DESKOVÉHO OBRAZU ZVĚSTOVÁNÍ PANNĚ MARII Z DÍLNY VYŠEBRODSKÉHO CYKLU
12.04.2019 17:33
příspěvkové organizace

V Národní galerii Praha dnes proběhlo odborné kolokvium, které bylo věnováno deskovému obrazu s námětem Zvěstování Panně Marii, který pochází s největší pravděpodobností z dílny Mistra Vyšebrodského cyklu.

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.