VÁNOČNÍ ANEŽSKÝ KLÁŠTER PŘEDSTAVÍ KRÁSNÉ MADONY
29.11.2019 16:11
příspěvkové organizace

V Anežském klášteře se na svátek sv. Mikuláše otevře výstava Krásné madony. Mariánskou tématikou, spjatou neodmyslitelně s časem adventu a Vánoc, vrcholí v Národní galerii letošní výstavní program.

 

Muzeum moderního umění bude tři dny zavřeno kvůli topení
29.11.2019 15:49
příspěvkové organizace

Muzeum moderního umění v Olomouci bude pro veřejnost po tři dny uzavřeno kvůli opravě jednoho ze čtyř kotlů.

 

Komenský a pansofie – call for papers
29.11.2019 15:42
příspěvkové organizace

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě připravuje ve spolupráci s dalšími institucemi na listopad 2020 již 32. mezinárodní komeniologické kolokvium Komenský a pansofie – hledání systému, metody a harmonie všech věcí / Comenius and Pansophia – Search for System, Method and Harmony of All Things. 

 

Pražský filharmonický sbor oslaví 85 let od svého založení
29.11.2019 13:38
příspěvkové organizace

V prosinci letošního roku uplyne přesně 85 let od doby, kdy se sbormistr Jan Kühn rozhodl založit smíšený sbor pro účely živého vysílání opery Debora od J. B. Foerstera na Radiojournalu. Přímý přenos pod taktovkou Otakara Jeremiáše byl prvním vystoupením sboru pod jménem Sbor Radiojournalu.

 

Ministr kultury navštíví Kraj Vysočina
27.11.2019 15:01
avíza

Pracovní návštěva ministra kultury Lubomíra Zaorálka proběhne ve čtvrtek 28. listopadu 2019.

 

Ministr kultury L. Zaorálek a ministr průmyslu a obchodu K. Havlíček podepsali memorandum o spolupráci obou rezortů v oblasti kulturních a kreativních průmyslů
27.11.2019 14:12
ministerstvo

Ministr kultury Lubomír Zaorálek a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček dnes na Ministerstvu kultury podepsali Memorandum o spolupráci mezi oběma ministerstvy při tvorbě a implementaci strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů.

 

Tiskové prohlášení MK k odvolání A. Budaka z funkce kurátora speciálních projektů NGP
26.11.2019 16:40
ministerstvo

Ministr kultury Lubomír Zaorálek svolal na dnešní den jednání garanční rady Národní galerie v Praze (dále jen NGP), na kterém současná prozatímní generální ředitelka NGP A. – M. Nedoma vysvětlila své kroky týkající se odvolání Adama Budaka z funkce kurátora speciálních projektů NGP. 

 

Ministr kultury Lubomír Zaorálek předal pamětní dekrety účastníkům třetího odboje
26.11.2019 16:18
ministerstvo

V úterý 26. listopadu 2019 se v Hrzánském paláci uskutečnilo předání pamětních dekretů a odznaků účastníkům odboje a odporu proti komunismu oceněným Etickou komisí České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

 

„Fenomén Jawa aneb Jawa, jak ji neznáte“
26.11.2019 16:18
příspěvkové organizace

Výstava Národního technického muzea „Fenomén Jawa aneb Jawa, jak ji neznáte“ připomíná 90 let činnosti našeho nejvýznamnějšího motocyklového výrobce, který výrazně ovlivnil daný obor i ve světovém měřítku. Vystaveno je zde na pět desítek motocyklů, automobil, trofeje ze závodů či jezdecké výstroje, a to převážně ze soukromých, veřejnosti jinak nepřístupných, sbírek.

 

Ministr kultury L. Zaorálek a ministr průmyslu a obchodu K. Havlíček podepíšou memorandum o spolupráci v oblasti kulturních a kreativních průmyslů
26.11.2019 12:58
avíza

Ve středu 27. listopadu ve 13,00 hodin se na Ministerstvu kultury uskuteční tiskový brífink ministrů Lubomíra Zaorálka a Karla Havlíčka, na kterém společně podepíšou první Memorandum o spolupráci mezi rezorty MK a MPO při tvorbě a implementaci strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů.

 

Lubomír Zaorálek přijal izraelského velvyslance
25.11.2019 12:28
ministerstvo

Ministr kultury Lubomír Zaorálek přijal 25. listopadu 2019 v Nostickém paláci ke zdvořilostní schůzce velvyslance Státu Izrael J.E. Daniela Merona. Obsahem setkání bylo zhodnocení intenzity česko-izraelských kulturních výměn.

 

Cenu Artis Bohemiae Amicis dostal Ladislav Zeman
24.11.2019 18:03
ministerstvo

Prestižní ocenění Ministerstva kultury převzal Ladislav Zeman dne 24. listopadu 2019 z rukou náměstkyně ministra kultury Kateřiny Kalistové v Klicperově divadle v Hradci Králové. Rezortní medailí ocenil ministr kultury Lubomír Zaorálek jeho dlouholeté působení v čele Klicperova divadla a šíření dobrého jména české divadelní kultury doma i v zahraničí.

 

Výstava Art&Print / Post.Print vypráví příběh proměny grafiky za půl tisíciletí
21.11.2019 14:37
příspěvkové organizace

Od dřevořezů Michaela Wolgemuta z tzv. Schedelovy Kroniky světa z roku 1493 až po moderní autory Zdeňka Sýkoru, Victora Vasarelyho či Adrienu Šimotovou. Do bohaté sbírky grafiky Muzea umění Olomouc budou moci zájemci nahlédnout od 21. 11. 2019 díky dvojjediné výstavě Art&Print zahrnující starou grafiku a Post.Print s díly 20. a 21. století. 

 

Dosud neznámé symfonie Karla Kohauta zazní v brněnské Staré radnici
21.11.2019 13:21
příspěvkové organizace

Křišťálový sál Staré radnice rozezní v neděli 24. listopadu vystoupení prestižního rakouského souboru Ars Antiqua Austria. Umožní milovníkům staré hudby zaposlouchat se do dosud neznámých skladeb Karla Kohauta. Jejich notové zápisy objevila muzikoložka Jana Franková v archivu Moravské zemské knihovny.

 

Národní knihovna vystaví učebnici dobrých mravů krále Ladislava Pohrobka a další vzácné rukopisy
20.11.2019 14:09
příspěvkové organizace

Páteční a sobotní den bude v Národní knihovně patřit modlitebním knihám. V rámci výstavy Nebeský žebřík budou v Zrcadlové kapli po dva dny prezentovány vzácné svazky, mezi nimiž nebude chybět ani modlitební knížka, která sloužila králi Ladislavu Pohrobkovi coby učebnice dobrých mravů.

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.