Vyhlášení výběrového dotačního řízení Kulturní aktivity – podpora spolků a pobočných spolků (včetně zvláštních organizací pro zastoupení zájmů ČR v mezinárodních nevládních organizacích) na rok 2018
15.09.2017 11:33
ministerstvo

Žádosti musejí být podány nejpozději do 31. 10. 2017.

 

Kroje Uherskobrodska na jedinečné výstavě!
15.09.2017 11:13
příspěvkové organizace

Sbírkově výjimečně bohatou a po dlouhé době ojedinělou výstavu chystají pracovníci Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě právě v těchto dnech. Její otevření je připravováno na pátek 22. září 2017 v 17.00 hodin v muzeu.

 

Udílení cen Františka Filipovského za dabing 2017
15.09.2017 08:33
avíza

Daniel Herman se v sobotu 16.9. 2017 od 17 hodin  v budově Občanské záložny v Přelouči zúčastní  23.ročníku udílení cen Františka Filipovského. Předá zde Cenu za nejlepší mužský herecký výkon v dabingu.

 

 

Daniel Herman navštívil vernisáž výstavy „Fenomén Masaryk“
14.09.2017 17:25
ministerstvo

Výstavu připravilo Národní muzeum k 80. výročí úmrtí Tomáše Garrigue Masaryka.

 

Krátký film Kdo je kdo v mykologii získal studentského Oscara
14.09.2017 16:30
příspěvkové organizace

Dílo režisérky Marie Dvořákové byl zvolen Americkou  filmovou akademií jako jeden  ze tří vítězů v kategorii hraných studentských filmů za rok 2017.  Film vznikl za podpory Státního fondu kinematografie.

 

Podpora mobility v oblasti české literatury 2017 - České literární centrum vyhlašuje nový program
14.09.2017 13:45
příspěvkové organizace

Moravská zemská knihovna v Brně (MZK), sekce České literární centrum (ČLC), vyhlašuje program na podporu výjezdů v oblasti české literatury na 4. čtvrtletí roku 2017 na domácí i zahraniční literární akce.

 

83. koncertní sezona Pražského filharmonického sboru byla zahájena
14.09.2017 13:33
příspěvkové organizace

Podobně jako v minulých letech i v této sezoně vystoupí PFS na koncertech a prestižních festivalech doma i v zahraničí a bude účinkovat s významnými orchestry
pod vedením světově uznávaných dirigentů.

Vychází publikace Josef Kodíček: Kritické stati
13.09.2017 15:33
příspěvkové organizace

Institut umění – Divadelní ústav vydává výbor z textů Josefa Kodíčka, jednoho nejvlivnějších kritických mluvčích čapkovské generace, divadelního a výtvarného kritika, překladatele, dramaturga, divadelního a filmového režiséra.

 

Přijďte si v sobotu do Nové budovy Národního muzea posvítit na život!
13.09.2017 15:20
příspěvkové organizace

Národní muzeum zve rodiny s dětmi do Nové budovy NM, kde se v sobotu 16. září 2017 od 13 do 17 hodin uskuteční další akce z cyklu Aspoň na víkend.

 

Pracovní program ministra kultury ve dnech 15. 9. – 16. 9.
13.09.2017 14:57
avíza

Ministr kultury se krom jiných akcí zúčastní i zahájení 26. ročníku Táborských setkání, dále sobotní Poutní mše svaté v Tetíně a setkání „Zažít město jinak“ v Praze 7; v Přelouči pak předá Cenu Františka Filipovského za mužský herecký výkon.

 

Moravské zemské muzeum důstojně oslavilo 200. výročí svého založení
13.09.2017 13:17
příspěvkové organizace

Moravské zemské muzeum v sobotu 9. září 2017 slavnostně a důstojně završilo rok oslav 200. výročí svého založení, otevřelo novou výstavu a veřejnosti nabídlo bohatý program.

 

Nádvoří Náprstkova muzea se o nadcházejícím víkendu promění v netradiční knihkupectví
13.09.2017 12:50
příspěvkové organizace

V sobotu 16. 9. 2017 od 13 do 17 hodin zde proběhne další akce z cyklu Barevné nádvoří, tentokrát připomínající lásku zakladatele muzea Vojty Náprstka ke knihám.

 

Moravská galerie spustila přihlašování projektů do Mezinárodní soutěžní přehlídky Bienále Brno 2018
12.09.2017 15:50
příspěvkové organizace

Od září 2017 se grafičtí designéři z celého světa mohou začít přihlašovat do mezinárodní soutěže s projekty vytvořenými v letech 2015–2017. Očekává se široké spektrum grafických návrhů – od vizuálních identit přes návrhy plakátů, časopisů, písem až po orientační systémy.

 

Podzim s výstavou Zkušenost exilu
11.09.2017 15:49
příspěvkové organizace

Do 29. října 2017 potrvá v letohrádku Hvězda výstava Zkušenost exilu / Osudy exulantů z bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu. 

 

Noví Nositelé tradice lidových řemesel
11.09.2017 13:48
ministerstvo

U příležitosti zahájení Dnů evropského dědictví byly 9. 9. 2017 v Chrudimi uděleny tituly „Nositel tradice lidových řemesel“. Tímto titulem oceňuje od roku 2001 ministr/ministryně kultury České republiky řemeslníky, kteří nejlépe ovládají zánikem ohrožené technologie tradiční výroby, podílejí se na jejím uchování, šíření a předávání dalším generacím. Titul byl za dobu jeho existence udělen celkem 69 řemeslníkům.

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Petr Kukal
Zástupce vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: petr.kukal@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz, ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.