Nastavení cookies

Návrh na evidenci změn u registrovaných a evidovaných právnických osob může podat Ministerstvu kultury pouze ten orgán církve/náboženské společnosti, který je k tomu určen v základním dokumentu registrovaném podle zákona o církvích a náboženských společnostech (podle § 10 odst. 3 písmeno d) tohoto zákona).

Návrh na evidenci změn se předkládá na formuláři "Návrh na evidenci změn v Rejstříku evidovaných právnických osob a v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností" (soubor doc28 kB), který můžete vyplnit s pomocí návodu k vyplňování formuláře (soubor doc,31 kB).

UPOZORNĚNÍ: Návrh je nutné podle § 27 odst. 2 a 3 zákona o církvích a náboženských společnostech podat písemně ve dvojím vyhotovení v českém jazyce. Veškeré doklady v jiném než českém jazyce musí být do českého jazyka přeloženy a úředně ověřeny.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
návod k vyplňování formuláře.doc, 31 kB
Návrh na evidenci změn v Rejstříku evidovaných právnických osob a v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností.doc, 27.5 kB