Title: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

Address: P.O.B. 12, Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 21 Praha 2
Tel.: 221 507 900
Fax: 221 507 929
E-mail: nipos@nipos-mk.cz

Director: Mgr. Lenka Lázňovská

External links
http://www.nipos-mk.cz