Národní kulturní památky  tvoří nejhodnotnější  a nejvýznamnější část  kulturního dědictví. Vláda České republiky vybrané kulturní památky prohlašuje nařízením vlády za národní kulturní památky. Jejich seznam je zveřejněn na stránkách Národního památkového ústavu.

K 1. červenci 2017 bylo v České republice prohlášeno více  než tři sta nemovitých národních kulturních památek, např. slovanské hradiště Slavníkovců Libice na Nymbursku, hrad Karlštejn, zámek Kroměříž s Květnou a Podzámeckou zahradou, vila Tugendhat v Brně, kostel sv. Bartoloměje v Kolíně nebo horský hotel a televizní vysílač Ještěd u Liberce či hřebčín v Kladrubech nad Labem. Movité národní kulturní památky zahrnují především signifikantní doklady české státnosti a doklady historického vývoje národa a jeho vyspělosti na půdě umění a techniky. Především lze uvést korunovační klenoty, vybraný mobiliář z fondu Pražského hradu ze souboru Svatovítského fondu, pokladu chrámu sv. Víta, Svatojiřského fondu, fondu kostela Všech svatých a ze souboru obrazů a nástěnných tapisérií a vybraných předmětů archeologického fondu, původní vybavení barokního divadla v Českém Krumlově a uměleckou a uměleckořemeslnou výzdobu kaple sv. Kříže hradu Karlštejn. 

Naposled byly národní kulturní památky  prohlášeny  nařízením vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní  památky. Nařízení vlády nabylo účinnosti dne 1. července 2017, kdy se národními kulturními památkami staly: 

a) v hlavním městě Praze

1. Ďáblický hřbitov v Praze s Čestným pohřebištěm popravených a umučených politických vězňů a příslušníků druhého a třetího odboje,

2. Invalidovna v Praze,

3. Palác Lucerna v Praze;

 

b) ve Středočeském kraji

1. Krematorium v Nymburce,

2. Střední strojní a průmyslová škola v Mladé Boleslavi,

3. Sokolovna v Rakovníku,

4. Vodní elektrárna v Poděbradech,

5. Zámek s parkem v Brandýse nad Labem;

 

c) v Karlovarském kraji

1. Blatenský vodní kanál,

2. Chebská falc;

 

d) v Pardubickém kraji

Městské divadlo v Ústí nad Orlicí;

 

e) v Královéhradeckém kraji

Městské muzeum (Wenkeův obchodní dům) v Jaroměři;

 

f) v Jihomoravském kraji

1. Krematorium a kolumbárium na Ústředním hřbitově v Brně,

2. Klášter v Louce u Znojma;

 

g) v Moravskoslezském kraji

Společenský dům (Obchodní a živnostenská komora) v Opavě.