Nastavení cookies
V Kraslicích jsme měli z koncertů umělecké zážitky
10.10.2016 - Chebský deníik

Po nádherném koncertu pana Jakuba Pustiny s paní Ivanou Pavlů a pianistkou Martou Vaškovou v lednu 2016 jsme se už neskutečně dlouho těšili na slíbený koncert v září t.r., kdy nás kromě shora jmenovaných dvou umělců, pana Pustiny a paní Vaškové, měla poctít ještě legendární operní pěvkyně paní Gabriela Beňačková. Náš spolek seznámil s připravovaným koncertem širokou veřejnost v našem městě a okolí a naše přátele v Německu. Doufali jsme, že se koncertu zúčastní početné obecenstvo.
Konečně se blížil termín. V sobotu 17. září v 18 hod. se konal koncert ve farním kostele Božího těla v Kraslicích. Náš farář pater Peter Fořt dal kostel k dispozici. Srdečný dík.
V 18 hod. se dostavilo publikum v hojném počtu, bylo to přes 200 lidí.
Přišli nejen lidé z Kraslic, ale tento zážitek si nenechali ujít ani lidé z okolních obcí na české a německé straně, ba přijeli i ze Sokolova a v publiku se nacházeli i návštěvníci z Berlína a jiných částí Německa, ze Švýcarska a z Kanady.
Náš předseda pan Ing.
Horst Dietz přivítal přítomné publikum v českém i německém jazyce a vyzdvihl sponzory, Karlovarský kraj a pana Breuera z Německa.
Také náš farář pater Peter Fořt pozdravil všechny návštěvníky, požehnal jim a současně zdůraznil, abychom v tom nádherném kostele nezapomněli na duchovno a víru. Publikum uvítalo umělce bouřlivým potleskem - legendární sopranistku paní Gabrielu Beňačkovou, pana Jakuba Pustinu a pianistku paní Martu Vaškovou. Pod záštitou předsedy Senátu PČR Milana Štěcha a ministra kultury ČR Mgr. Daniela Hermana byl 1. dubna 2016 odstartován unikátní projekt koncertního turné legendární sopranistky Gabriely Beňačkové v Městském divadle v Jablonci. Toto turné bude probíhat do roku 2017 a je věnováno významnému životnímu jubileu Gabriely Beňačkové, která v roce 2017 oslaví sedmdesáté narozeniny. Paní Beňačková vystupuje společně s tenoristou Jakubem Pustinou, za klavírního doprovodu docentky Janáčkovy akademie múzických umění Marty Vaškové. Více než 40 let reprezentuje Českou republiku na nejprestižnějších světových operních scénách, jako je např. La Scala v Miláně, Metropolitní opera v New Yorku nebo Vídeňská státní opera ve Vídni. Od roku 1970 byla členkou a později sólistkou opery Národního divadla v Praze, kde až do roku 1997 zpívala mnohé role českého, ruského a italského repertoáru. Od roku 1974 byla současně sólistkou Vídeňské státní opery a Metropolitní opery v New Yorku. Ve Vídeňské státní opeře vystoupila na téměř 150 představeních v celkem 13 rolích, z nichž nejvýznamnější jsou Rusalka A. Dvořáka, Jenůfa L. Janáčka a Desdemona G.
Verdiho, dále pak Magdalena di Coigny z Giordanovy opery André Chemier, kde stála Beňačková po boku Placida Dominga, Mimi z Pucinyho Bohémy - také po boku dalšího věrného osobního přítele Luciana Pavarottiho. Díky své hlasové technice mohla Gabriela Beňačková zpívat i nejrůznější role v operách dramatických - v londýnské opeře Covent Garden, v edinburghské Usher Hall nebo v Metropolitní opeře zpívala Leonoru z Fidelia od Beethovena, Sentu z Bludného Holanďana, Alžbětu v Tannhäuserovi a další role ve Wagnerových operách.
Zpívala v Austrálii, Lucembursku, Dánsku, na Slovensku, ve Francii, v Belgii, Německu, Polsku, Rakousku, na Novém Zélandě a v Japonsku. Úspěchů dosáhla též v londýnské Covent Garden a na dalších operních scénách (Salzburg, Kolín nad Rýnem). Šíře jejího repertoáru je neobvyklá, největšího úspěchu dosáhla v rolích lyrické sopranistky.
Bezpochyby se stala nejvýraznější a nejznámější představitelkou Jenůfy v opeře "Její pastorkyňa" Leoše Janáčka. Tu zpívala na více než 1000 představeních po celém světě. Dvořákovu Rusalku nazpívala například na nahrávce z roku 1982 s Václavem Neumannem, především však proslavila inscenaci Rusalky od Otto Schenka, v níž se v hlavní roli představila na prknech Vídeňské státní opery v roce 1987 a na vůbec prvním uvedení tohoto díla v Metropolitní opeře v New Yorku v roce 1993. Americká operní zpěvačka Renée Fleming, která po roce 2000 často zpívala Rusalku, označila Gabrielu Beňačkovou za svůj velký pěvecký vzor. Obě pěvkyně si společně zazpívaly na Salzburském festivalu jako "matka a dcera" ve Straussově opeře Arabela.
Působení paní Beňačkové je nevyčerpatelné - můžeme ještě uvést role krásné Desdemony v opeře Othello nebo Amelia z Maškarního plesu, dále Líza z Čajkovského Pikové dámy, Taťána z Evžena Oněgina (tu zpívala v Buenos Aires či ve Velkém divadle v Moskvě), Mimi z Pucciniho Bohémy (také po boku dalšího věrného osobního přítele Luciana Pavarottiho).
Tenor pan Jakub Pustina a pianistka paní Marta Vašková byli již představeni při koncertu v Kraslicích v lednu 2016. Také tentokrát opět předvedli prvotřídní výkony. Jako první zazpíval pan Jakub Pustina od A.
Dvořáka dvě Biblické písně "Hospodin jest můj pastýř" a "Zpívejte hospodinu", od J. P. Martiniho "Piacer d´amor", od G. F. Händela "Ombra mai fu", od F. Schuberta "Ave Maria". A konečně přišla legendární zpěvačka paní Gabriela Beňačková a zpívala svým nádherným sopránem od G. F.
Händela "Lascia ch´io pianga", od G. Giordaniho "Caro mio ben" a v duetu společně s panem Jakubem Pustinou od C. Francka "Panis Angelicus". Paní Marta Vašková doprovázela každou árii na klávesách a mimoto měla tři sólová vystoupení - nejdříve od G. Cacciniho "Amarilli", od C. Debussyho "Dívka s vlasy jako len" a od F. Händela "Sarabanda". Publikum povstalo a poděkovalo bouřlivým potleskem.
Umělci se ještě jednou vrátili a k velké radosti přítomných zazpívali z operety "Veselá vdova" od F. Lehára "Lippen schweigen". Pan Jakub Pustina děkoval za krásnou atmosféru, kterou pozorné publikum vytvořilo, a podotkl, že je mu velkou ctí vystupovat v tak nádherném kostele. Vyzdvihl také spolupráci s paní Šimánkovou, která organizovala technické záležitosti. Jako poděkování za nádherný zážitek předali pan Ing. Dietz, paní Šimánková a paní Dietzová umělcům kytice. Na závěr následovala autogramiáda a fotografování s umělci. Základní organizace Spolku Němců a přátel německé kultury v Kraslicích děkuje z celého srdce Karlovarskému kraji, zastoupenému přítomnými panem Mgr. Jiřím Klsákem a paní Bohuslavou Hajskou, a z německých Brém panu Hansi Breuerovi za finanční podporu.
 

Spojte se s námi