Nastavení cookies
Anděla z Dachau uvede církev mezi blahoslavené
26.09.2016 - Mladá fronta DNES

Čekání na dalšího svatého z Česka se opět přiblížilo. U nás dosud opomíjený osud člověka, který se ve službách církve postavil nacismu a při ošetřování nemocných vězňů zahynul v koncentračním táboře, se dočká těch nejvyšších církevních poct, vedoucích ke svatořečení.

SVITAVY V lednu papež František oficiálně schválil dekret o mučednictví sudetoněmeckého kněze Engelmara Unzeitiga, díky němuž dal věřícím z celého světa signál o jeho brzkém blahořečení, které je prvním stupněm svatosti.

Samotné blahořečení se bude konat ve Würzburském dómu, kde byl Unzeitig před 77 lety vysvěcen, dnes odpoledne za přítomnosti papežského legáta kardinála Angela Amata a nuncia Nicola Eteroviće.

Holdu faráři, který žil do svých sedmnácti let na území bývalého Československa, se bude účastnit i ministr kultury Daniel Herman. Podle něj jde o příběh člověka, který nadřadil věrnost hodnotám, které vyznával, obavám o vlastní život.

„Jeho příběh je o to výmluvnější, že šlo o československého občana německé národnosti, který se odvážně postavil proti německému nacionálnímu socialismu,“ řekl ministr kultury Daniel Herman.

Beatifikační proces byl zahájen v Německu už v roce 1991. Na Svitavsku o jeho životě a smrti vědělo a mluvilo jen pár zasvěcených. Jedním z nich byl někdejší technický administrátor svitavské farnosti Miloš Cvrkal.

„Moc mě těší, že úsilí, které jsme započali před deseti lety, bude korunováno úspěchem. Bohužel pro některé to byl doposud jenom Němec, což je bolestné,“ uvedl Cvrkal. S věřícími z Hradce nad Svitavou a okolí se na dvoudenní pouť do Würzburgu chystá i on. A nepojedou s prázdnou. Jako dar papeži Františkovi vezou dřevořezbu s vyobrazením zdejšího rodáka, obklopeného ostnatým drátem, paprsky světla a růží, od řezbáře Petra Steffana z Městečka Trnávky.„Symbolizují podstatu a charakter všech událostí spojených s Unzeitigovým osudem. Jde o skutečný ostnatý drát, žádná napodobenina,“ uvedl autor řezby Petr Steffan. Blahořečení, kterého se za českou stranu kromě ministra Hermana zúčastní český velvyslanec v Německu Tomáš Podivínský, generální konzul v Mnichově Milan Čoupek, českobudějovický biskup Vlastimil Kročil, bude na radnici předcházet výstava věnovaná sudetským Němcům, kteří se mezi lety 1938 až 1945 dokázali vzepřít nacismu. Kromě mučedníka Unzeitiga výstava představí osudy dalších deseti křesťanských osobností, které zahynuly v koncentračních táborech. „Na české půdě se bude výstava prezentovat v sobotu 25. února 2017 v Emauzském klášteře v Praze,“ uvedla Eva Engelhardt, jednatelka sdružení AckermannGemeinde, které se věnuje usmíření mezi Němci a Čechy a své sídlo má v Mnichově.

Na rodáka však nezapomněli ani ve Svitavách, kde byl včera odhalen zvon Beatus Engelmar, který nechala na počest papežem uznanému mučedníkovi odlít místní farnost. „Oficiálně bude zvon prezentován při bohoslužbách v neděli v 10 hodin, od půl desáté budeme číst jména kněží vězněných v koncentračních táborech. Posvěcen bude slavnostně světícím biskupem Palem Posádem z Českých Budějovic v sobotu 8. října v 10 hodin,“ uvedl duchovní správce farnosti Václav Dolák.

Šedesátikilový zvon nese motiv ostnatého drátu, kostela v rodném Hradci nad Svitavou a kostela v Zadní Zvonkové na jihu Čech, kde světec působil a byl zatčen gestapem. „Nejmladší zvon, spojený s poselstvím a veřejným vyhlášením blahoslavenství, dostane nejstarší svitavský kostel sv. Jiljí,“ uvedl svitavský historik Milan Štrych.

Spojte se s námi