Nastavení cookies
ČR bude čestným hostem na knižním veletrhu ve Varšavě
27.05.2019 - mistnikultura.cz

 Moravská zemská knihovna se z pověření ministerstva kultury stará o propagaci současné české literatury v zahraničí. V roce 2018/19 koordinuje Český rok kultury v německojazyčných zemích, jehož vrcholem byla účast ČR jako hlavní hostující země na Lipském knižním veletrhu v březnu 2019. Na úspěch v Lipsku chce navázat i v roce 2020, kdy bude ČR čestným hostem největšího knižního veletrhu v Polsku. Dohodu zajišťující účast ČR na tomto veletrhu podepsala 25. května ve Varšavě náměstkyně ministra kultury Kateřina Kalistová. 

Polsko patří mezi země, kam se česká literatura vyváží nejčastěji. Ročně zde vychází přes třicet překladů českých knih. V posledních dvou letech mají v Polsku velký úspěch například překlady Ivy Procházkové, Jiřího Hájíčka, Petry Hůlové, Anny Bolavé, Matěje Hořavy či Jana Němce. V letošním roce by mělo v polštině vyjít Vyhnání Gerty Schnirch Kateřiny Tučkové či Kobold Radky Denemarkové, v plánu je rovněž překlad Hany od Aleny Mornštajnové nebo Českého ráje Jaroslava Rudiše. „Být čestným hostem na varšavském veletrhu je velká pocta pro českou literaturu, která nabrala po lipském úspěchu sebevědomí. Čeští autoři mají potenciál obstát v evropské konkurenci,“ uvedla při této příležitosti náměstkyně Kateřina Kalistová. 


Na veletrh ve Varšavě chce MZK příští rok přivézt dvacítku autorů a autorek rozličných žánrů, zvláštní pozornost chce věnovat osobnostem české esejistiky. Podobně jako v případě Lipska budou čtení a setkání s českými autory pořádány i po vlastním veletrhu v dalších polských městech. Ve spolupráci s dalšími institucemi (Statutární město Brno, Polský institut v Praze, Instytut Książki) se plánují rezidenční pobyty českých spisovatelů v Polsku a obráceně, stejně jako novinářské presstripy. Jelikož Polsko bude ve stejném roce hlavní vystavovatelskou zemí na veletrhu Svět knihy Praha, bude MZK pokračovat i v tradici zavedených tandemových čtení, tedy společných čtení polských a českých autorů u nás i v Polsku. Nezůstane jen u prezentace knih, chystají se i výstavy českého komiksu a české ilustrace ve spolupráci s Českými centry. 


Varšavský knižní veletrh (Warszawskie Targi Książki), který se odehrává na národním fotbalovém stadionu, sice nelze velikostí srovnávat s veletrhem v Lipsku, přesto jej navštíví v průměru okolo 75 tisíc lidí, účastní se jej téměř 800 vystavovatelů z více než 30 zemí světa. Na veletrh každoročně míří okolo tisícovky spisovatelů, překladatelů, ilustrátorů, novinářů či zástupců knižního průmyslu. V rámci právě probíhajícího jubilejního 10. ročníku veletrhu (23. – 26. května) jsou pro polskou odbornou veřejnost připraveny přednášky o současné české beletristické tvorbě či tvorbě pro děti a mládež.

Spojte se s námi