Nastavení cookies
Rozhovor s ministrem kultury Antonínem Staňkem
30.04.2019 - TV Blesk

ozhovor s ministrem kultury Antonínem Staňkem

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

Normalizační praktiky z předlistopadové doby, tak označili kroky ministra kultury Antonína Staňka signatáři petice adresované jednak premiérovi Andreji Babišovi a také vicepremiérovi Janu Hamáčkovi. V dopise požadují odvolání šéfa resortu kultury Antonína Staňka, který naopak nedávno odvolal z funkcí jednak generálního ředitele galerie, Národní galerie Jiřího Fajta a také ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Co přesně vedlo ministra kultury k těmto krokům a bude on sám tím, kdo ze svého postu odejde, to jsou otázky, na které se budeme snažit najít odpovědi v dnešním Epicentrum. Já jsem Bohuslav Štěpánek a vítám vás u jeho sledování. V našem studiu teď vítám sociálnědemokratického ministra kultury pana Antonína Staňka, hezký den.

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

Hezký den vám i divákům.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

Normalizační praktiky z doby před rokem 1989, účelové načasování, jak hodnotí, tak hodnotí petenti, odvolat oba šéfy institucí, velmi významných kulturních institucí. Jak se vám poslouchají tato hodnocení vašich kroků?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

Samozřejmě mě mrzí takovéto hodnocení, já jsem se narodil v roce 1966, takže s těmi normalizačními praktikami tolik zkušeností nemám, ale v podstatě chápu petenty, chápu jejich pohled a rozumím i některým jejich argumentům, nicméně musí a zastávám ten názor, že musí platit pravidlo, které říká, že zákon platí pro všechny a není možné, aby si někdo sám sobě prostě připsal jeden milion korun, to je prostě něco, co nemůže platit v žádné slušné společnosti.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

To je případ toho, čím někdo z těchto dvou pánů selhal?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

To je jeden z příkladů toho, jakým způsobem se například řeší v Národní galerii, řekněme ne úplně nejvyšší platy ředitele, ale samozřejmě ten problém spočívá v tom, že takto si přiřknout, podepsat sám sobě smlouvu, která se dneska už prokazatelně potvrdila, že je neplatná a podepsala ji podřízená, která vůbec takové právo neměla, to znamená, je to cesta, která je nepřijatelná.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

Roman Onderka, místopředseda ČSSD včera v České televizi prohlásil, že petice představuje opravdu velký problém, také uvedl, že vaše poslední kroky mu nepřijdou úplně profesionální, ani nezná všechny důvody a podrobnosti odvolání obou ředitelů. Pane ministře, vy už jste mezitím prohlásil, že jste připraven vysvětlit grémiu vaší strany to, proč jste oba ředitele odvolal a také už jste důvody sdělil jak vicepremiérovi a ministru vnitra Janu Hamáčkovi, tak i poslaneckému klubu sociální demokracie, ale pojďme to upřesnit, proč jste oba pány tedy přesně odvolal?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

Tak především já jsem si myslel, že po sociálnědemokratickém sjezdu se bude debata mezi členy sociální demokracie odvíjet mezi námi na stranické půdě, že se nebudeme zvát na grémia přes média, nicméně jak už jsem řekl, jsem připraven samozřejmě i politickému grémiu sociální demokracie vysvětlit své kroky. Ta, ty důvody k odvolání jsou už delší dobu vyvěšené na webových stránkách ministerstva kultury, jsou tam rozepsány velmi podrobně, protože to není jednoduchý problém. Takže mě mrzí, že pan Onderka se nepodíval na stránky ministerstva kultury, protože tam by ty důvody našel velice přesně popsané. Já snad pro jednoduchost, už jsem řekl, pokud si ředitel instituce sám sobě přizná odměnu, na kterou nemá nárok, přizná si jí ve smlouvě, kterou podepíše jeho podřízená, tak je to špatně. Stejně tak to je případ v Národní galerii, ten druhý důvod u pana Soukupa a pana Zatloukala spočívá v tom, že zde již dlouhou dobu probíhá příprava realizace středoevropského fóra a během té doby došlo k celé řadě pochybení, která nemusela být udělána záměrně, ale jsou to pochybení, která porušují zákon. Stejně tak, kdyby se to stalo v jakékoliv firmě, tak takový zaměstnanec okamžitě skončí. Není to možné, je to prostě něco, s čím já se nikdy nesmířím.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

Čili ztráta důvěry údajné hospodářské a manažerské chyby v tomto?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

Určitě manažerské pochybení to je v případě pánů ředitelů, protože, když si vezmete, tak více než 10 let na příklad nejsou schopni dát dohromady pozemky pro středoevropské fórum. A nyní mají rozhodnout o 600 milionech korun, jak bude celé to realizováno. Manažerské pochybení spočívá také v tom, že více než půl roku moji emisaři komunikují s těmito řediteli, takže není pravda, že bych se s panem ředitelem Soukupem nebavil o problémech, nejprve dlouhodobě je na ministerstvu kultury určen pan náměstek Schreier, takže ten s nimi vedl diskuzi. Potom po mém nástupu jsem přímo jmenoval zmocněnce pro Středoevropské fórum pana magistra Žáčka, který s nimi vedl debaty a vedli s nimi debaty i pracovníci kontrolního oddělení, což mně pan Soukup několikrát potvrdil. Čili více než půl roku se debatuje, ale bohužel výsledek té debaty byl vždycky takový, že se vedení Muzea umění zbavovalo své odpovědnost za podepsané smlouvy a neřešilo celou tu situaci.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

Vy jste také podal ne jen na oba odvolané ředitele ale i na Soukupova předchůdce Pavla Zatloukala trestní oznámení. Před chvíli jste naznačil, že by ty, ta pochybení nemusela být úplně vědomá, úmyslná, ale přesto byla podána 3 trestní oznámení.

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

O tom, aby se rozhodlo, zda je trestný čin spáchán nebo nespáchán, nerozhoduju já, já nejsem ani státní zástupce, nejsem ani vyšetřovatel, nejsem ani soudce, ale ta pochybení, která byla identifikovaná kontrolními orgány ministerstva kultury a která byla sepsána, posoudili právníci ministerstva, posoudili je další nezávislí právníci a konstatovali jednoznačně, že mohou povinností je podat trestní oznámení, neboť pokud bych nekonal, byl bych v budoucnu i já případně vystaven trestním stíháním, trestním oznámením.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

Čili jste přesvědčen, že máte právní oporu ve svých krocích?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

Já jsem o tom zcela přesvědčen, ty právní rozbory máme a jak už jsem řekl, ty důvody jsou i na webových stránkách ministerstva kultury jasně a přesně popsány.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

Petenti ale s vašimi důvody nebo s tím, proč jste ty kroky udělal, nesouhlasí, naopak uvádějí, že, cituji: "Navzdory dlouhotrvajícímu podfinancování Národní galerie Praha se generálnímu řediteli Jiřímu Fajtovi během relativně krátkého období od jeho nástupu do funkce v roce 2014 podařilo probudit do té doby v uvozovkách spící instituci." Konec citátu. Vy působení Jiřího Fajta nevnímáte takto pozitivně?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

Pane redaktore, samozřejmě je třeba odlišit jednotlivé skutečnosti. Já například plně respektuji odbornost pana docenta Fajta, co by odborníka na středověké umění. Respektuji a chápu jeho schopnosti co by člověka v oblasti galerijní činnosti, jeho mezinárodní renomé. Co ale nechápu a s čím se nemohu smířit, tak je, že by pro něho neplatil zákon a v tom je ten zásadní problém. Ten problém není v tom, že probudil Národní galerii, není v tom o čem tady hovoří petenci, já si s nimi velmi rád sednu. Ten problém je, že pan docent Fajt porušil zákon a zákon tady musí platit úplně pro všechny, bez ohledu na to, jestli jste generální ředitel nebo jste prostě obyčejný člověk. Všichni jsme si před zákonem rovni.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

Řekněme, že údajně porušil zákon, protože zatím věc bude teprve předána orgánům činným v trestním řízení. Petenti dále uvádějí a to už se vlastně týká právě Olomouce, že kromě ohrožení plánované rekonstrukce Veletržního paláce podle nich, cituji: "Zásadním způsobem také poškodil dobré jméno a mezinárodní program Muzea umění Olomouc, když pro jeho odvolání, tedy pro odvolání ředitele Soukupa, pan ministr použil zkreslené a zavádějící argumenty." Konec citátu. Co vy na to?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

Tak já především nevím o jaké zkreslené a zavádějící argumenty se tady v tomto vyjádření jedná. Co se týče architektonická soutěž na Veletržní palác, co se týče Centre Pompidou, tak tady ta jednání probíhají. Já se budu v pátek účastnit jednání ministrů kultury v Paříži, kde se o trvajícím zájmu České republiky o Centre Pompidou v Paříži znovu zmíním. Centre Pompidou je vlastně dítě, které do České republiky přinesl pan premiér Babiš při jeho setkání s francouzským prezidentem Macronem. Za tou myšlenkou Centre Pompidou stojí pan premiér a podporuje jej a myslím si, že právě díky jeho vlivu se vůbec o možnost Centre Pompidou do České republiky vůbec začalo hovořit. A myslím si, že to je projekt, který nebude stát jenom na jedné osobě a je to velká výzva pro celou českou kulturu. Co se týče těch programů Muzea umění Olomouc, já jsem nikdy nezpochybňoval galerijní činnost Muzea umění Olomouc, naopak projev Středoevropského fóra jsem vždycky hodnotil pozitivně a kladně. Co jsem kritizoval a s čím nesouhlasím, tak je skutečnost, že nebyla vypsána architektonická soutěž na stavbu nové budovy galerie a ukázalo se v kontrolních výstupech veřejnoprávních kontrol, že od samého počátku tam byla porušena pravidla rovné soutěže. Ta soutěž prostě nebyla fér, byla prostě zadána jedné konkrétní společnosti. Tady se pořád hovoří o panu architektu Šépkovi, ale ani Muzeum umění ani ministerstvo kultury s panem architektem Šépkou nemají podepsanou žádnou smlouvu. Čili tady je celá řada nepravd a zavádějících informací, se kterými pracují bohužel kolegové nebo vedení Muzea umění v Olomouci.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

Čili je možné, že korupce a klientelismus prorůstá i do resortu kultury?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

Vy jste teď možná trefil hřebíček přesně na hlavičku. Já si osobně myslím, že ta reakce umělecké obce je taková, jaká je právě proto, že se pro ní stalo šokem, že podobné praktiky, se kterými se setkáváme u některých politiků, se kterými se setkáváme prostě úplně v jiných oblastech, se najednou objevují i oblasti kultury. Já ještě jenom chci říci, jak v Národní galerii v Praze, tak Národní galerii Olomouc si musí uvědomit všichni, kteří tam pracují, že jsou to národní instituce financované z veřejných, státních peněz, že to nejsou soukromé galerie. Já se tam nemohu chovat, jako bych se třeba choval v soukromé galerii a možná bych se v soukromé galerii tak nechoval, protože by šlo o moje peníze. Takže toto je asi ten největší šok, který dneska ta kulturní obec zažívá a já znovu říkám, já naprosto chápu tu jejich reakci, proto jsem připraven se s nimi setkat. Je to naprosto legitimní požadavek vést tuto debatu, ale já ji chci vést o faktech, ne jenom o emocích.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

Vaše kroky nezůstaly bez odezvy ani v politických kruzích. Jste přesvědčen, že ty vaše rozhodnutí jsou v souladu s programovým prohlášením strany a vládní koalice? Místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija jsou přesvědčeni, jak řekli v neděli v Otázkách Václava Moravce, že nejsou.

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

To by museli specifikovat, v čem konkrétně nejsou naše kroky v souladu s programovým prohlášením vlády a programovým prohlášení sociální demokracie, se kterým šla do parlamentních voleb. My jsme samozřejmě měli jako jeden z hlavních cílů zvýšení platů zaměstnanců v kultuře a to samozřejmě i s ohledem na to, že se zvyšovaly platy v celé ekonomice, v celé sféře, tak se podařilo i v oblasti kultury. Tady je ovšem ta situace dlouhodobě podfinancovaná, zaměstnanci opravdu mají velmi nízké platy.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

Pardon.

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

Z toho, co se podařilo přidat, tak to úplně tak nestačí.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

Mohlo by to být právě tím důvodem, jak jste zmiňoval přiznání si sám sobě milionové odměny, že si ten člověk kompenzuje právě tak nízké hodnocení v této oblasti, v oblasti kultury?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

To bohužel asi není otázka na mě, to je otázka na toho, kdo to tak učinil, neumím to odpovědět. Druhá věc, se kterou jsme šli a máme v programovém prohlášení, je snaha dostat rozpočet ministerstva kultury v té konečné podobě na dvě procenta z celkového státního rozpočtu, my se dnes pohybujeme někde kolem 1,7 1,8. To znamená pro letošní rok by to mělo být navýšení stávajícího rozpočtu alespoň o 1, 1 a půl miliardy korun, protože potřebujeme peníze zejména do programu na podporu profesionálních divadel, sborů a tady ty peníze prostě chybí. My tam máme dneska po té, co jsem našel 60 milionů, tak vlastně 220 milionů korun, které rozdělujeme těmto krajským divadlům, naším cílem je dostat do tohoto programu alespoň tři čtvrtě miliardy korun, to znamená 750 milionů tak, aby ta regionální divadla mohla mnohem lépe a řekl bych i otevřeněji dýchat, než je tomu doposud, protože ty náklady, které jsou s přípravou inscenací jsou stále větší a větší, rostou vstupy všeho. Další, další věcí, kterou je, je samozřejmě zvýšení finančních prostředků na obnovu kulturních památek. My máme v současné době na 40 tisíc kulturních památek rozsetých po celé České republice a celá řada z nich je opravdu ve velmi špatném stavu. Nedaří se úplně tak opravovat, řekněme ty nejmenší objekty. My jsme se dneska setkali s panem prezidentem Kiskou, je to podobný problém i na Slovensku. My jsme v letošním roce připravili pro investiční rozpočet, velké množství peněz jsme právě uvolnili do obnovy a rekonstrukce těch kulturních památek. Takže já si z tohoto pohledu nemyslím, že bychom nenaplňovali náš volební program a už vůbec ne ani program vlády.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

Jasné. Roman Onderka, statutární místopředseda strany odmítl, že by byl ve vašem rozhodnutí nějaký politický pokyn, zadání a tak dále. Jste v tomto s ním ve shodě?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

Zcela určitě. Žádný politický pokyn ani žádné zadání, tady toto mé rozhodnutí neovlivnilo. Ta rozhodnutí byla skutečně učiněna na základě faktů, které ani nebyly získány v posledních několika dnech nebo týdnech, ale v obou institucích probíhají ty kontroly mnohem déle. Například v Národní galerii je to celá série veřejnosprávních kontrol už od roku 2017. V Muzeu umění Olomouc tak kontrola začala de facto z podnětu pana ředitele Soukupa, který několikrát upozorňoval na existenci smlouvy mezi Muzeem umění a panem architektem Šépkou, která ohrožuje vlastně to vypsání architektonické soutěže.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

A neobrátilo se to tak teď trochu proti němu?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

No, já jestliže jsem chtěl vědět, že taková to smlouva je a co hrozí z této smlouvy, tak to mi pan ředitel nebyl schopen říci za několik týdnů ani přes mého zplnomocněnce, který tam byl. Takže mně nezbývalo nic jiného, než požádat své kontrolní orgány, aby se na tu smlouvu podívaly, no výsledkem té kontroly potom byla další zjištění, o kterých už jsem mluvil spojená s celou řadou pochybení, která předcházela vůbec tomu samotnému zadání zakázky.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

Nicméně petice určitě nezůstane bez odezvy. Roman Onderka ji označil za velký problém, že se jí budou určitě zabývat. Nicméně jak už jsem naznačil, vaše kroky nechápe, nepovažuje je za příliš profesionální a trošku dává ruce pryč od vás. On nebo možná prostřednictvím jeho celá sociální demokracie. Myslíte si, že by následkem toho mohla být vaše budoucnost, vaše další setrvání v resortu kultury a ve vlády, být nejisté?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

Tak já si nemyslím, že ode mne dává ruce pryč celá sociální demokracie, jak už jste vy sám říkal, já jsem ne jenom o svých krocích informoval pana předsedu Hamáčka a také jsem o svém postoji a svých důvodech a svém rozhodnutí informoval poslanecký klub sociální demokracie, který mé vysvětlení akceptoval, přijal a neměl žádné připomínky. Ano, uvědomuji si, že na tom jednání Poslaneckého klubu pan Onderka nebyl, nicméně jak už jsem také řekl, mrzí mě, že stačilo zvednout telefon a domluvit se, v jiných případech to tak dělá a zeptat se, co mně k tomu vedlo a proč jsem tak postupoval. Navíc jak říkám, ty důvody jsou už na webových stránkách. Takže já to nevnímám. Já dokonce dostávám i z řad sociální demokracie celou řadu podpůrných esemesek, ve kterých oceňuji, že jsem našel odvahu řešit témata, o kterých se v podstatě ve veřejnosti mluví tak jaksi podprahově, ale nikdo se neodvažoval je zvednout a řešit. A jak už jsem řekl, pro mě platí jednoznačně zásada, zákony platí pro všechny a nikdo není nad zákon. A toho se držím a to je i mé vysvětlení, se kterým přijdu na politické grémium, já se nebráním ty své kroky vysvětlovat a znovu říkám, já jsem jinou možnost neměl. Já jsem ministr a je to moje kompetence, ale i zodpovědnost, jestli prostě ředitelé, které jmenuji, případně odvolávám, si plní svoje povinnosti tak, jak mají a ty povinnosti jsou i ve vztahu k hospodárnému nakládání se stáním majetkem.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

Ještě jednou Otázky Václava Moravce v České televizi v neděli. Tady máme další prohlášení statutárního místopředsedy strany: "Mně šel mráz po zádech z toho, že kulturní osobnosti v České republice chtějí odvolat ministra kultury za  sociální demokracii pro jeho nekompetenci. Z tohoto pohledu se musím zamyslet nad tím, co a jakým způsobem ten ministr dělá. Máte dojem, že pokud mu vše dostatečně vysvětlíte, tak jak jste to udělal ve věci nebo v případě pana předsedy strany a politického nebo poslaneckého klubu, že změní pan místopředseda svůj názor, že budete mít úplně jinou pozici?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

Já úplně netuším, co pana místopředsedu Onderku vedlo k takovémuto vyjádření. Rozumím i jemu, že pokud viděl ony petice a podpisy osobností české kultury pod ní, že mu mohl jít mráz po zádech. Nicméně zdá se mi.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

Máte pocit, že to je z jeho neznalosti ve věci dočasné?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

Obávám se, že je to z jeho neznalosti, obávám se, že znovu to co říkám, že se neseznámil s fakty, že pouze reaguje na tu skutečnou petici a znovu říkám, pokud by se seznámil jen s tím, co je dnes uvedeno na webových stránkách a to je tam už poměrně dlouho, i před jeho vyjádřením to tam bylo, tak by podle mého názoru takto nemohl reagovat. Jestli se nechá přesvědčit, nebo nenechá, to nevím, ale doposud, pokud jsme spolu řešili některé investice, o které byl zájem, aby byly realizovány, tak jsem neměl pocit z toho, že by mě vnímal jako nekompetentního, takže myslím si, že je to pouze o komunikaci.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

A další trefa do vás, místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija vás v České televizi označila za neviditelného ministra. Řekla, že vlastně vůbec neví, co děláte, jak byste na toto reagoval, jaké vlastní úspěchy v působení resortu kultury byste vyzdvihl tak, abyste dokázal, že nejste neviditelný?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

Tak nerozhodně nesouhlasím s tím, že bych byl neviditelným ministrem, já se osobně nestydím za to, co jsem za necelý rok ve funkci ministra kultury dokázal a nebudu tady znovu připomínat, řekněme i to, že se mi podařilo prosadit ve vládě navýšení peněz pro zaměstnance v kultuře, že se mi podařilo najít více než sto milionů korun pro navýšení rozpočtu, to se mi podařilo najít přímo ve vlastním rozpočtu, takže jsme zvedli programy na podporu profesionálních divadel, na podporu živého umění. Já bych možná ocenil a vyzvedl věc, která se mi skutečně podařila a kterou vnímám jako velmi pozitivní, a to je vlastně posunout řešení například otáčivého hlediště v Českém Krumlově, které tady už několik let, skoro bych řekl čtvrt století, pořád leží na stole jako velký problém mezi Českou republikou a UNESCEM. Tím, že se mi podařilo vlastně vrátit ten příběh zpátky k tomu rozhodnutí, které už přede mnou učinil pan ministr Herman, když rozhodl o tom, že otáčivé hlediště zůstane na původním místě a že se vyhlásí architektonická soutěž. Pak z nějakého důvodu změnil názor, nevím ten důvod, ale od té doby zase uplynulo spousta let a nic se neposunulo. Já jsem znovu toto téma otevřel, dospěli jsme k závěru, že má-li se uskutečnit jakákoliv změna v Českém Krumlově s otáčivým hledištěm, musí být racionální, musí být ufinancovatelná a ta cesta je pak jediná, a to je otáčivé hlediště na původním místě, případně vyosení kousek od /nesrozumitelné/, kdo to zná, tak ví, o čem mluvím a vypsání architektonické soutěže, případně to otáčivé hlediště učinit trošičku menším, možná demontovatelným, ale řekl bych, že na dnešní dobu existuje celá řada možností a technologií, jak se s tím dá pracovat, a je to mnohem smysluplnější, než vykupovat cizí pozemky někde za krumlovskou zahradou, utrácet obrovské peníze, a pak hledat další peníze na nějaké další otáčivé hlediště. Prostě to do Krumlova, Krumlova patří. Takže to je třeba tato záležitost. Myslím si, že se velmi úspěšně podařilo prosadit ve vládě program na podporu kulturního dědictví, který navazuje na stávající program, je tam téměř 8 miliard korun a ty peníze jsou opět určeny na obnovu kulturních památek. Například Praha nemůže dosáhnout na evropské dotace. Takže čerpá třeba z tohoto programu, patří sem obnova invalidovny, ale třeba Karlových Varů se týká obnova Císařských lázní, čili památek, která dlouhá chátrala a dnes máme peníze na jejich obnovu a já věřím, že ve spolupráci s místními samosprávami se nám podaří ty památky opět probudit k životu. Takže myslím si, že za mnou je evidentně viditelná práce a jsem přesvědčen, že ti, kteří se se mnou setkávají a tu práci vidí, tak určitě mě nevnímají jako neviditelného ministra.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

Jak silnou pozici cítíte, že máte ve vládě?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

Na to se těžko odpovídá, protože samozřejmě o pozici ve vládě víceméně rozhoduje pan premiér, který navrhuje odvolání a jmenování členů vlády. V koaliční vládě samozřejmě tu důležitou roli hraje také pan první místopředseda a předseda České strany sociálně demokratické pan Hamáček. Já nepřemýšlím nad tím, jak mám silnou, nebo slabou pozici, já přemýšlím nad tím, co dělám, nebo nedělám a jak si plním své úkoly, které plnit mám, to znamená, já především pracuji, a pak přemýšlím nad některými dalšími věcmi.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

Zpět k panu místopředsedovi Onderkovi. Ten dokonce připustil, že by, cituji: "Velice vážně zvažoval vaše odvolání." Co by se muselo stát, abyste hypoteticky složil funkci sám?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

Tak musel bych být přesvědčen o tom, že jsem udělal nějakou neodpustitelnou chybu, a pak samozřejmě by to asi byl důvod proto, abych odstoupil. Ale já jsem dnes přesvědčen o tom, že jsem žádnou chybu neudělal. Já jsem ministr, který se snaží, aby veřejné finanční prostředky, které jdou do kultury, a řekněme si otevřeně, těch peněz mnoho není, všichni bychom chtěli, aby ten rozpočet pro kulturu byl mnohem a mnohem lepší a silnější, ale aby ty peníze, které do té kultury jdou, ať už je to do živého umění nebo do obnovy památek nebo do stavby nových infrastruktur a tady je třeba říci, že Středoevropské fórum a ta nová galerie v Olomouci, to je téměř po 100 letech první galerie, která by takto vznikla z veřejných prostředků, tak aby ty peníze byly investovány prostě čistě, aby zatím nebyl, nebyla žádná pachuť, aby si nikdo nemyslel, že se tam s něčím čachruje, že jsou tam nějaké cinklé zakázky. To je prostě můj cíl a o tom jsem přesvědčen, že v tuto chvíli tuto svojí zásadu a tuto obecnou normu naplňuji. Nevidím důvod, proč bych měl odstupovat za to, že se chovám hospodárně, že jednám v souladu se zákonem, Ústavou České republiky a svým slibem, který jsem dával, když jsem jej skládal prezidentu republiky jako nově jmenovaný člen vlády.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

S prezidentem republiky Milošem Zemanem, se kterým jste byl v Číně, řešil jste svojí případnou další budoucnost?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

Určitě ne, na to v Číně nebyl prostor. Pan prezident měl svůj prezidentský program, já jsem měl svůj program ministra kultury, to znamená, že na tyto rozhovory prostor nebyl.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

Co jste si už stihl říct s premiérem Andrejem Babišem, který je připravený vidět se s vašimi odpůrci?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

Pana premiéra jsem informoval o tom, že podobně jako, kdyby se stalo to v byznysu, tak já nemohu připustit, aby si někdo přisvojoval milion korun, proto jsem se rozhodl učinit kroky, které jsem učinil. Pan premiér řekl, že to je plně v mé kompetenci a to je asi tak v tuto chvíli vše, o čem jsme s panem premiérem hovořili.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

Kdybyste byl hypoteticky odvolán, napadá vás, kam byste směřoval?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

Určitě mám své povolání, mám svou profesi, takže bych se vrátil ke své práci.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

A to je?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

Působil jsem na pedagogické fakultě, na katedře společenských věd, takže určitě bych se vrátil ke své odborné práci.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

Už za chvíli se dotkneme dalších témat. Naším hostem je dnes ministr kultury za ČSSD pan Antonín Staněk. Sledujete pondělní Epicentrum a dalším tématem, kterého se dotkneme, je spor o české orchestry v Číně. Pane ministře, pražští umělci mají podle vás v Číně útrum a to kvůli výroku pirátského premiéra Zdeňka Hřiba, ten prohlásil, že na novoročním setkání s diplomatickým sborem usiloval čínský velvyslanec o odchod tchajwanského diplomata. Jak moc se to českých hudebních těles dotýká? Prý jde především o ta, které mají ve svém názvu slovo pražský?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

Jeden takový případ mně doputoval přímo do Číny bohužel, a to mě skutečně mrzí. Mi ten mail přišel až po jednání s mým resortním kolegou ministrem kultury. Já samozřejmě za sebe mohu říci, že je to pro mě nepřijatelné, aby kultura byla takovýmto způsobem diskriminována nebo nějakým způsobem omezována. My jsme s panem ministrem hovořili o tom, že kultura a naši umělci mají obě naše země spíše spojovat, než rozdělovat a tohle to není zrovna ten příklad, který bych chtěl, aby jaksi převládl. Já v tuto chvíli jsem připraven se spojit s panem velvyslancem Čínské lidové republiky tady v Praze, zeptat se ho na konkrétní důvody takového to rozhodnutí a zeptat se, zda je to opravdu nějaké pochybení nebo je to nějaká obecnější tendence. Samozřejmě budu usilovat o to, aby naši umělci mohli bez omezení do Čínské lidové republiky cestovat, a aby to bylo důstojné a suverénní vystupování České republiky.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

Primátor Hřib tvrdí, že Pražská komorní filharmonie se měla před Čínou od vedení Prahy distancovat a přirovnat to k Antichartě. Vy to vidíte jinak?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

Já tady tuto informaci nemám. Pražská komorní filharmonie mi právě poslala emailový vzkaz, že jejich koncertní turné bylo zrušeno, že se neuskuteční. Tady tyto podrobnosti, o kterých mluví pan primátor Hřib, v tom mailu uvedené nebyly, takže já to nemohu ani potvrdit, ani vyvrátit.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

Jak moc budou složitá ta diplomatická jednání, která by měla toto rozhodnutí čínské strany zvrátit?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

No, složitá asi budou, protože všechna jednání s našimi partnery v Číně jsou složitá, ale já si myslím, že je třeba se stavět k těmto věcem celkem jednoznačně a rozhodně. Znovu říkám, kultura nemá rozdělovat, kultura nemá být politická, kultura má prezentovat naší zemi, a to co umíme, to co děláme.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

Předseda Správní rady Pražské komorní filharmonie Martin Klimpl důrazně odmítl podmínky čínské strany a doslova řekl: "Podmiňování šíření kulturních zážitků zaujetím politických postojů považujeme za nepřípustné." Jak hodnotíte tento výrok?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

Naprosto s ním souhlasím.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

Má česká hudba zvučné jméno v té jihovýchodní Asii jako celé?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

Má velmi dobré jméno, je to vidět i na velkém zájmu o vystoupení České filharmonie. My jsme v Číně byli svědkem podpisu spolupráce mezi Českou filharmonii a čínskou stranou. Uskuteční se tam velké turné jak v letošním roce 2019 ve velkých čínských městech, tak v roce 2020. A česká hudba, česká filharmonie má skutečně velmi dobré jméno.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

Pane ministře, kritice jako například bývalý ministr vašeho resortu Daniel Herman z KDU-ČSL vám vyčítají mnoho věcí, například také vaší účast na křtu knihy komunistického poslance Miroslava Grebeníčka. Nicméně tu knihu ve znamení kříže, vy jste říkal, že jste nekřtil, ale co byste vzkázal těm kritikům?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

Já už jsem se k tomu několikrát vyjádřil, takže vzkážu to, co už jsem řekl. Z mého pohledu to byla chyba, já jsem se za ni omluvil a příště bych si takovou účast rozmyslel.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

Pane ministře, jaké kulturní instituce nebo jejich vedení, které pod váš resort spadají, byste hodnotil pozitivně, kdo vám dělá největší radost?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

Tak skutečně obrovskou radost mám z úspěšné rekonstrukce Národního muzea, dnes prezident Kiska vyznamenal státním vyznamenáním ředitele Národního muzea pana Lukeše, ne jenom tedy za  jeho úspěšné vedení Národního muzea, ale i za rozvoj Česko-slovenských vztahů, stál i za výstavou Česko Slovensko, Slovensko Česko, kterou v loňském roce navštívilo téměř 400 tisíc diváků. Pan Lukeš je skutečně skvělý odborník, manažer a vynikající člověk. Stejně tak vnímám velmi dobře práci Uměleckoprůmyslového muzea, kde si myslím, že je celá řada skvělých výstav, které lákají řadu, řadu zájemců. Naprosto skvělou práci odvádí také Národní divadlo pod vedením pana profesora Buriana, kterého také vnímám jako velmi schopného a šikovného manažera. To znamená, myslím si, že v celém našem resortu jsou vynikající ředitelé, vynikající věci. Úspěšné považuji i vytvoření Národního muzea v přírodě, kde se drobné skanzeny po celé České republice sjednotily pod rožnovský skanzen a další a další věci. Myslím si, že by to stálo za samostatný pořad.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

Poslední otázka nebo dvojotázka na závěr. Letos 30 let od výročí Sametové revoluce, ke které přispěli i umělci. Za prvé vzpomenete si, co jste 17. listopadu 1989 dělal a už víte, co budete letos 17. listopadu dělat?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

Tak já si vzpomínám, že v tom období končila praxe, protože jsem byl studentem pedagogické fakulty a my jsme v té době byli na praxi na středních školách vlastně jako budoucí učitelé, takže to byl konec toho cyklu, který jsme měli. No a toho 17. listopadu myslím si, že jako každý mladší člověk, tak jsem někde brouzdal po olomouckých uličkách a parcích. No a vlastně pak teprve přicházely ty informace z Prahy, které jsme se dozvěděli s určitým odstupem času.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

Byl jste aktivní v té době?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

Byl jsem přiměřeně aktivní tomu, co mě předcházelo. To znamenalo, měl jsem před sebou státnice, měl jsem před sebou nějaké další úkoly. Nicméně asi nikoho nemohly ty události, které 17. listopadu probíhaly, nechat úplně chladným.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

A letos?

 

Antonín STANĚK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

Letos ještě úplně přesně nevím, ale mám pocit, že jsem někde mimo Českou republiku, takže úplně přesně netuším ještě, co 17. Listopadu budu dělat.

 

Bohuslav ŠTĚPÁNEK, moderátor

--------------------

Řekl ministr kultury České republiky Antonín Staněk, děkuji vám, že jste byl naším hostem. A je to také vše z dnešního Epicentra. Tento i všechny minulé díly naleznete na www. Blesk.cz. Nezapomeňte nás sledovat i zítra od 15 hodin. To se budeme věnovat opět evropským volbám, tentokrát s lídry hnutí ANO Ditou Charanzovou, na viděnou.

 

Spojte se s námi