Nastavení cookies
Hymna není krátká a není třeba ji měnit, míní ministerstvo kultury
13.04.2018 - novinky.cz

Grémium na ministerstvu kultury došlo k závěru, že bude lepší zachovat pro ceremoniální účely současnou podobu české státní hymny, vycházející z tzv. Jeremiášovy úpravy. Několik nových variant, jejichž autorem je Miloš Bok, představil v březnu Český olympijský výbor (ČOV) s tím, že chce otevřít diskusi o možné úpravě hymny. Vzbudilo to dost rozpačité reakce.

V grémiu zasedli ministr kultury v demisi Ilja Šmíd, šéfdirigent Hudby Hradní stráže a PČR Václav Blahunek, muzikoložka Lenka Dohnalová, skladatel Lukáš Hurník, muzikoložka Markéta Kabelková, skladatel Jaroslav Krček, dirigent a skladatel Jan Kučera či muzikolog a publicista Jaroslav Mihule a další.

Podle ČOV by nová verze hymny měla být sebevědomější a vlastenečtější a také by mohla být delší, se dvěma slokami. Nikomu ze známých českých hudebníků oslovených Novinkami se ale představené varianty nelíbily. 

Grémium konstatovalo, že nyní užívané aranžmá „je po všech stránkách (hudebně, esteticky, z hlediska přijetí širokou veřejností, i pokud jde o dostatečnou reprezentativnost) plně aktuální a obecně vyhovující a lze je doporučit jako správné a jedině použitelné pro ceremoniální, zejména oficiální příležitosti.“

Nové či chceme-li jiné úpravy státní hymny sice nejsou obecně nežádoucí ani nepřípustné, ale je třeba rozlišit umělecky opodstatněnou jednorázovou úpravu písně Kde domov můj pro různé příležitosti neceremoniálního charakteru - a situaci, kdy Škroupův nápěv představuje základ státní hymny ve funkci státního symbolu. Pak je třeba tento státní symbol chránit vyžadováním přítomnosti jedinečných kompozičních parametrů, zejména harmonického průběhu,“ uvedl ministr kultury Ilja Šmíd.

Rovněž argument o krátkosti je prý pochybný. Třeba polská hymna je kratší, upozornil Šmíd.

Spojte se s námi