Nastavení cookies
Letošního bohemistického semináře se účastní padesát vysokoškolských pedagogů a překladatelů
11.07.2017 - novinky.cz

Na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích byl v pondělí 10. července zahájen každoroční seminář pro zahraniční bohemisty, pořádaný z pověření Ministerstva kultury České republiky Moravskou zemskou knihovnou v Brně.

Na seminář přijelo více než padesát specialistů, vysokoškolských pedagogů a překladatelů. Mezi účastníky jsou i letošní vítězové překladatelské soutěže Cena Sussany Roth, organizované ve spolupráci s Českými centry ve světě.

Program semináře je zaměřen nejen na poznávání současné české literatury, ale i témat, která trvaleji patří k historii české literatury. O jeho odbornou část se postarali vědečtí pracovníci Katedry bohemistiky JČU, která v současné době patří mezi oborová centra literárněvědného bádání.

Zvláštní sekce je věnována současné české literatuře pro děti, která oprávněně poutá zájem zahraničních čtenářů. Debatovat o ní bude například Joachim Dvořák z nakladatelství Labyrint nebo Ivana Pecháčková z nakladatelství Meandr.

Vedle odborných seminářů je pro účastníky připraven i kulturní program, v němž vystoupí například spisovatelé Jiří Hajíček, Jan Cempírek nebo nepřehlédnutelný brněnský experimentátor na poli fyzického básnictví Petr Váša.

V průběhu semináře bude udělena Cena Premia Bohemica za mimořádný přínos české literatuře v zahraničí, která byla letos obnovena ministrem kultury Danielem Hermanem.

Spojte se s námi