Nastavení cookies
Vydavatelé budou Národní knihovně poskytovat i elektronické knihy
17.01.2017 - tyden.cz

Národní knihovna by v budoucnu měla kromě každé nové vydané tištěné knihy archivovat i publikace pořízené elektronicky. Počítá s tím novela knihovního zákona a předpisu o neperiodických publikacích, kterou schválila vláda.

Národní knihovna by v budoucnu měla kromě každé nové vydané tištěné knihy archivovat i publikace pořízené elektronicky. Počítá s tím novela knihovního zákona a předpisu o neperiodických publikacích, kterou schválila vláda. Mluvčí kabinetu Martin Ayrer na twitteru uvedl, že cílem novely je nárůst elektronických dokumentů ve fondech knihoven.

Návrh novely reaguje podle ministra kultury Daniela Hermana (KDU-(ČSL), který jej předložil, na technologický pokrok a rozvoj informační společnosti. Elektronické dokumenty by podle ministerstva měly paměťové instituce zachovat pro budoucí generace jako součást kulturního dědictví.

Za tímto účelem se má v knihovním zákoně nově zakotvit povinnost sběru dat a informací zveřejňovaných na internetu (web-harvesting), a to včetně sběru vybraného volně dostupného periodického tisku pořízeného elektronicky. Data bude shromažďovat Národní knihovna, která z nich vytvoří zvláštní databázi. Novela také stanovuje pravidla pro uchovávání, nakládání a zpřístupňování takto získaných informací a dokumentů v rámci poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

Nová právní úprava nebude mít podle ministerstva nároky na státní rozpočet, náklady na archivování zmíněných publikací a dat by měly činit přibližně 18 milionů korun za rok, které by měly jít z rozpočtu ministerstva kultury. Částka zahrnuje asi 9,5 milionu korun ročně jako náklady na platy (26,25 úvazku), provozní náklady asi 4,5 milionu korun ročně a investiční náklady asi čtyři miliony ročně.

Povinné výtisky periodických publikací i knih musejí vydavatelé a nakladatelé bezplatně odevzdávat podle zákona Národní knihovně, které náleží dva kusy, a Moravské zemské knihovně v Brně, Vědecké knihovně v Olomouci a místně příslušné krajské knihovně podle sídla vydavatele. Ke koupi také musí vydavatel nabízet výtisk některým dalším veřejným knihovnám. V případě publikací pořízených slepeckým písmem se povinný výtisk odevzdává Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana, a tak by tomu podle novely mělo být i v případě elektronických publikací.

Spojte se s námi