Nastavení cookies
Náhrobky židovského hřbitova památkou
11.01.2017 - Právo

Ministerstvo kultury prohlásilo za kulturní památku soubor 12 historických náhrobků a jejich fragmentů ze starého židovského hřbitova v Prostějově. Uvedl to mluvčí americké dobročinné nadace Kolel Damesek Eliezer Tomáš Jelínek. Někdejší židovský hřbitov v Prostějově, který ministerstvo kultury loni dalo na seznam kulturních památek, byl zničen za německé okupace a náhrobní kameny s židovskými nápisy si tehdy rozebrali obyvatelé z okolních vesnic.


Lidé náhrobky z židovského hřbitova použili například při dláždění dvorků. Některé z náhrobních kamenů se podle Jelínka podařilo díky informační kampani najít v posledních dvou letech v Prostějově, Seloutkách, Žešově, Sněhoticích či Ondraticích. Všechny na sobě ale nesou stopy likvidace za nacistické okupace. "Nalezené náhrobky a jejich fragmenty dokládají existenci prostějovské židovské komunity v 19. století," uvedl Jelínek, podle kterého jsou shromážděné náhrobní kameny výrazem dobré vůle dárců napravovat příkoří minulosti.


Někdejší židovský hřbitov v Prostějově zařadilo ministerstvo kultury přes nesouhlas radnice na seznam kulturních památek už loni v létě. Nadace Kolel Damesek Eliezer nyní usiluje o rehabilitaci hřbitova, na jehož místě je park a škola. Podle Jelínka pod parkovištěm a parkem stále leží ostatky 1924 židovských občanů Prostějova.


Starý židovský hřbitov v Prostějově byl založen v roce 1801 a v roce 1943 na popud německého starosty zrušen. Vytrhána tehdy byla většina náhrobních kamenů, které posloužily jako stavební materiál či byly znovu zpracovány. V Prostějově žila do 19. století významná židovská komunita. Na zrušeném hřbitově jsou pochováni například předci filozofa Edmunda Husserla či spisovatele Stefana Zweiga.


Město proti zařazení bývalého židovského hřbitova na seznam kulturních památek podalo loni rozklad, protože se obávalo, že se kvůli tomu může v budoucnu zkomplikovat například oprava inženýrských sítí v této části Prostějova. Radnice jedná se zástupci židovských organizací o pietních úpravách prostoru bývalého hřbitova.

Spojte se s námi