Muzeum umění Olomouc získalo Mezinárodní visegrádskou cenu
20.06.2016 - Právo
Muzeum umění Olomouc získalo Mezinárodní visegrádskou cenu za podporu a rozvoj kulturní spolupráce mezi visegrádskými zeměmi. Rozhodli o tom ministři kultury zemí V4 na svém zasedání v Plzni. Cenu si zástupci muzea převezmou příští rok na zasedání ministrů v polské Vratislavi.

Visegrádská cena byla olomouckému muzeu udělena zejména za postupné naplňování ideje projektu Středoevropského fóra Olomouc, který počítá se sbírkotvornou, expoziční a publikační činností zaměřenou na výtvarnou kulturu středoevropského regionu po 2. světové válce. Přestože se dosud nepodařilo realizovat jeho stavební část, tedy novou budovu v proluce sousedící se stávajícím objektem muzea, již od roku 2002 zahrnuje muzeum do svého výstavního plánu prezentace výtvarné kultury zemí V4, věnuje se také akviziční činnosti a intenzivně spolupracuje s partnery ze zemí visegrádského prostoru.

"Významným počinem v tomto směru je CEAD - stále se rozvíjející internetová databáze umělců střední Evropy, jejíž vznik podpořil Mezinárodní visegrádský fond," uvedl ředitel Muzea umění Olomouc Michal Soukup, který si Mezinárodní visegrádské ceny velice váží. "Snažíme se naplňovat ideu Středoevropského fóra, a to přesto, že nám rozpočet nedovoluje naplnit všechny naše plány. O to více nás těší, že se našim aktivitám dostalo prestižního uznání od ministrů kultury visegrádských zemí," zdůraznil Soukup.

Podle ministra kultury Daniela Hermana udělení ceny potvrzuje, že Muzeum umění Olomouc je výjimečná instituce. "Letošní rok je pro Muzeum umění na ceny bohatý, neboť kromě visegrádské ceny nedávno získalo pro Arcidiecézní muzeum Olomouc prestižní ocenění Evropské dědictví. Je tak vidět, že péče o staré i moderní umění je v Olomouci na vysoké úrovni," řekl ministr.