Ministr kultury jednal v Krupce o budoucnosti památek a nominaci na seznam UNESCO
02.05.2016 - Teplický deník

Krupka – Ministerstvo kultury České republiky dlouhodobě podporuje snahu o zapsání Krušných hor a místních hornických památek na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. O této podpoře svědčí také fakt, že Krupku osobně navštívil předposlední dubnový den ministr kultury Daniel Herman, aby s vedením města diskutoval jak o zápisu česko-německé Hornické kulturní krajiny Krušnohoří / Ergebirge na seznam UNESCO, tak také o všeobecném rozvoji krupských pamětihodností. Krupka je totiž se svými důlními památkami a hornickou kulturní krajinou významnou součástí záměru zapsat Krušné hory na prestižní světový seznam kulturního a přírodního dědictví.

DOKUMENTACI MUSÍ NĚMCI DOPLNIT

Daniel Herman přijel do Krupky necelý měsíc po tom, co bylo veřejně oznámeno stažení přihlášky k zápisu krušnohorských hornických památek na seznam UNESCO. Německou část dokumentace je totiž nutné doplnit, aby mohla být přihláška k zapsání na seznam UNESCO znovu podána v nejbližším možném termínu, tj. do 1. února 2017. Světový výbor UNESCO by pak o zápisu rozhodoval v roce 2018.

Jsem potěšen, že máte velké odhodlání v celém nominačním procesu uspět a spolu s námi překonáváte překážky, které je nutné zdolat. Přijel jsem vás ujistit, že ze strany ministerstva kultury můžete počítat s maximální podporou. Věřím, že nakonec uspějeme a v roce 2018 Krušné hory a její montánní památky rozšíří seznam světového dědictví,“ řekl k nominaci hornických památek v Krušných horách na světový seznam UNESCO Daniel Herman.

Během své návštěvy Krupky si ministr Herman prohlédl městskou památkovou zónu v Husitské ulici a s vedením Krupky jednal o dalším rozvoji krupských památek.
„Cestou k dlouhodobé a kvalitní péči o naše památky jsou dobře vypsané dotační tituly nejen krajských úrovní, ale také ministerstva kultury. Přímá i nepřímá podpora ministerstva při čerpání prostředků z evropských fondů nebo českých dotačních titulů na opravy památek v celé České republice je stěžejní. Stejně tak je tomu i u nás v Krupce. Bez této podpory by péče o naše památky nebyla možná. Památek však máme v našem historickém městě tolik, že bychom potřebovali k jejich obnově či záchraně násobně více,“ řekl po jednání s Danielem Hermanem starosta Krupky Zdeněk Matouš.
S tím ministr Herman souhlasí, zároveň však doplnil, že český státní rozpočet a rozpočtová kapitola ministerstva kultury má omezené možnosti.

JE NUTNÉ MAXIMÁLNĚ VYUŽÍVAT DOTACE EU

Dle názoru ministra Hermana je proto nutné maximálně využívat dotace Evropské unie, což je i z jeho vlastního pohledu v Krupce po několikaletém úsilí vidět. Zástupci města však upozorňují také na dotační rizika. „Problémem je celková administrativní náročnost evropských dotačních titulů a velké riziko neuznání oprávněných nákladů,“ uvedl k dané problematice krupský starosta Zdeněk Matouš s tím, že neuznané náklady jdou pak na vrub rozpočtů jednotlivých měst. Dalším úskalím využití dotačních peněz je náročná příprava projektů i skutečnost, že vůbec není jisté, zda příslušný záměr dotaci získá. V opačném případě přijdou všechny přípravné náklady, mnohdy dosahující až několika stovek tisíc korun, vniveč. Samozřejmou nutností je pak i spoluúčast při financování schválených projektů, protože dotace nekryjí 100 % všechny náklady. Města tak musí pečlivě zvažovat a plánovat, zda a kte- rých dotačních titulů se pokusí účastnit, protože i spoluúčast na financování bývá významnou zátěží městských rozpočtů.

Přes všechna úskalí však v Krupce dokáží uspět v žádostech o české i evropské dotace. Příkladem je v loňském roce zrekonstruovaná historická budova bohosudovské klášterní školy na dnešním Mírovém náměstí, ve které od začátku roku 2016 sídlí krupský městský úřad. Na financování rekonstrukce historického objektu v centru Krupky se v rozhodující míře podílel Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad celkovou dotací ve výši přes 47 milionů Kč, zbývající podíl z celkových nákladů ve výši 58 milionů korun byl z rozpočtu města. Dalším úspěšným příkladem využití dotací v Krupce je rekonstrukce bývalé barokní fary v Husitské ulici, kde je dnes umístěno krupské hasičské muzeum, kdy dotace dosáhla výše 11,6 milionu při celkových nákladech přes 14 milionů korun.

ROSTISLAV KADLEC