Oblíbená ministrova místa
27.05.2016 - Pražský deník

Ministr kultury je rodem Jihočech, díky studiu světoběžník a Pražan prostřednictvím působení u kardinála Miloslava Vlka, u České biskupské konference a člena vlády. V této roli obývá jeden z nejkrásnějších barokních paláců v hlavním městě - Nosticův palác na Maltézském náměstí. Když vybledne z okna bočního traktu, vidí rozkošatělý jinan dvoulaločný. Právě ten patří k jím obdivovaným stromům. Za tím nejpozoruhodnějším ale chodí jinam, do Botanické zahrady na Albertove. A nabízí k inspiraci i další romantická zákoutí.
Podlé Daniela Hermana

Botanická zahrada na Albertove Na Albertov chodím osvěžit oko i ducha, načerpat sily a zlepšit si náladu. Karlo Ferdinandova univerzita původně založila zahradu už v roce 1775 na druhém vltavském břehu poblíž Jiráskova mostu. Pozůstatkem po ní jsou už jen Dienzenhoferovy sady, které obklopují široké silnice. Do lokality Na Slupi pak zahradu přemístili ke konci 19. století. Jeden z nádherných stromů zde je například 130 let starý - vlastně mladý, protože se dožívá až 2000 let - jinan dvoulaločný, známý též jako ginkgobiloba.

Starý židovský hřbitov u Rudolfina. Do tohoto mystického koutu Prahy chodím velmi rád. Procházka mezi náhrobky je pro mne též vnitřní meditací. Hřbitov tu existuje více než 500 let, najdeme zde přes 12 000 náhrobních kamenů, ovšem pohřbu se tady uskutečnilo daleko víc: náboženský zvyk totiž nedovoluje Židům rušit staré hroby, a proto byly na hřbitov naváženy stále další vrstvy pudy. Časem se tak vytvořilo až 12 vrstev nad sebou a na mnohá místech vzniklo charakteristické nakupení mnohověkých kamenných náhrobku z různých staletí vedle sebe.

Grôbovka -umělá jeskyně Grotta Grôbeho. Na pozemcích parku byly prý původně vinice, založené Karlem IV. Při procházce se rád dívám na Grôbeho vilu, Pavilón, nové vinice a Viniční altán či usedlost Dolní Landhauska. Ale nejvíce mě přitahuje umělá krápníková jeskyně Grotta, jejíž rekonstrukci dokončili v roce 2011. Tajemné romantická atmosféra!

Vyšehrad, rotunda sv. Martina. Mám rád toto zachráněné místo. Jde totiž o nejstarší zachovanou rotundu na území Prahy. Byla postavena za krále Vratislava II. a pravděpodobné sloužila jako farní kostel. V roce 1841 měla být zbourána kvůli stavbě silnice z Nového Města na Pankrác, ale díky zásahu hraběte Karla Chotka se tak nestalo.

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hrade Katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha vnímám jako to, čím opravdu je: duchovním symbolem mé vlasti. Rád se sem vracím, stále zde nacházím něco nového. Kromě bohoslužeb se tu odehrávaly korunovace českých králů a královen. Stavba chrámu trvala téměř 600 let! Fascinuje mne například unikátní gotická mozaika na téma Posledního soudu, která zdobí Zlatou bránu. Neznámí mozaikáři

ji stvořili z více než miliónu skleněných kostiček a kamínku. Úžasné dílo.