Expozice o Němcích vznikne v Muzeu města Ústí nad Labem
19.05.2016 - Právo

Rozsáhlé muzeum evropského významu o Němcích v českých zemích konečně vznikne v budově Muzea města Ústí nad Labem. Ministerstvo kultury uvolnilo na výstavbu obří výstavy obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum 50,5 miliónu korun.

Vznik expozice byl jednou z hlavních podmínek dotace na rekonstrukci ústeckého muzea. Pokud by expozice nevznikla, muselo by město vracet až 300 miliónů korun. Otevření stálé výstavy s názvem Naši Němci je naplánováno na rok 2018.

Expozice existuje zatím ve formě 3D modelů, které jsou od začátku roku 2013 průběžně prezentovány odborné a široké, české i zahraniční veřejnosti. Právě až díky nynější investici ministerstva kultury může Collegium Bohemicum stálou expozici o rozloze více než 1500 m2 postavit. V Ústí nad Labem má vzniknout rozsáhlé muzeum evropského významu a důležitý příspěvek ke zpracování evropské historie. "Jde o dlouho očekávané zhodnocení práce mezinárodního odborného týmu, který na přípravě expozice pracoval od roku 2008, a současně je naplněním zahraničněpolitického závazku, za který se postavil i premiér Bohuslav Sobotka," řekla ředitelka Collegia Bohemica Blanka Mouralová.

Muzeum má ukázat především německy hovořící obyvatele v Česku, má přispět i k vyrovnání se s minulostí. "Téma dějin německojazyčných obyvatel českých zemí nemusí vyvolávat kontroverze, naopak se může stát součástí pozitivní agendy a tématem spojujícím ČR a Německo, " řekl Ivo Losman z ministerstva zahraničních věcí, který je členem správní rady Collegia Bohemica. Jedním z dokladů je zájem prezidenta SRN Joachiama Gaucka, který se nechal ředitelkou Mouralovou o přípravě výstavy informovat během své poslední návštěvy v Praze.

Collegium Bohemicum nyní vyhlásí půlroční výběrové řízení na zhotovitele, který expozici postaví podle již připraveného projektu firmy ProjektilArchitekti. "Projekt si vydobyl respekt mezi mezinárodními muzejními institucemi pro moderní a evropský přístup k otázce menšin," říká kurátor expozice Jan Šícha. Projekt má ukazovat Němce jako někoho, kdo významně spoluvytvářel kulturu českých zemí.

Plánované otevření muzea v roce 2018 se může stát součástí oslav 100 let od vzniku Československa.

ALEŠ PELIKÁN