Charakteristika vykonávané práce:

  • sestavování rozpočtu Státního fondu kultury České republiky (dále jen „Fond“) a střednědobých výhledů,
  • proplácení podpor poskytovaných Fondem, kontrola vyúčtování poskytnutých podpor, proplácení dalších plateb hrazených Fondem (služby, soudní poplatky, daně, platby radním a expertním posuzovatelům atd.),
  • příprava dokladů do účetnictví Fondu, kontrola účetních sestav a výkazů (z hlediska úplnosti a správnosti zaúčtování), zpracování účetní závěrky Fondu včetně zpracování inventurní zprávy,
  • vypracování čtvrtletních závěrek Fondu a státního závěrečného účtu a s tím související inventarizace obsahu jednotlivých účtů, včetně spolupráce s auditory,
  • vypracování statistických výkazů za Fond, podkladů pro audit Fondu, podkladů pro Ministerstvo financí, podkladů pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, zúčtování se státním rozpočtem, podkladů pro výroční zprávu Ministerstva kultury a obdobných výkazů, podkladů a dokumentů,
  • plnění dalších úkolů v oblasti působnosti odboru umění, literatury a knihoven podle rozhodnutí příslušného vedoucího zaměstnance v rámci sjednaného druhu práce.

 

Místo výkonu práce:  Praha

Požadujeme:

  • vzdělání vysokoškolské
  • dobrá znalost práce na PC – Windows, Excel, e-mail, Internet,
  • komunikační dovednosti.

 

Pracovní úvazek: plný i částečný

Pracovní poměr na dobu: určitou

Platové zařazení: platová třída 12

Termín předpokládaného nástupudle dohody

Zájemci zašlou motivační dopis a strukturovaný životopis v českém jazyce na email: jaroslav.picka@mkcr.cz.

 

Bližší informace poskytne:

Bc. Jaroslav Picka

Kancelář státního tajemníka
Tel: 257 085 285
Mob: 601560351