Ministerstvo kultury
 
Podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), Usnesení vlády České republiky č. 92 ze dne 1. 2. 2010, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, v platném znění, a Usnesení vlády České republiky č. 408 ze dne 9. 4. 2020, o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor kultury
 
vyhlašuje mimořádnou výzvu k podávání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu v rámci výběrového dotačního řízení „Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty“ pro rok 2020.
 
Dotační řízení je určeno k eliminaci ztrát vzniklých u kulturních akcí muzeí a galerií o jejichž konání bylo rozhodnuto před vypuknutím pandemie koronaviru, a to ve dvou okruzích:

Okruh 1: krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů organizace u zrušených, omezených a pozastavených projektů
Okruh 2: kompenzace nákladů prokazatelně spojených se ztíženým návratem či vývozem sbírkových předmětů, způsobeným uzavřením hranic České republiky


O dotaci mohou požádat právnické osoby zřizované krajem či obcí, vlastnící či spravující sbírku muzejní povahy zapsanou v Centrální evidenci sbírek dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, a zároveň poskytující standardizované veřejné zákony dle zákona č. 122/2000 Sb., a to po dobu nejméně tří let bez přerušení.
 
Termín uzávěrky příjmu žádostí: 14. 8. 2020

Soubory ke stažení
Výsledky programu udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty.pdf, 437.9 kB
Soubor Velikost
Výzva k podávání žádostí o dotaci - Program udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty.pdf, 270.2 kB
Vyúčtování programu udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty.docx, 19.1 kB
Formulář žádosti.docx, 61.5 kB