STRUKTUROVANÝ PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Mgr. Milan Němeček, Ph.D.

 

Vzdělání:

1990 - 1994    Střední integrovaná škola - SOU Čelákovice - elektro Slaboproud
1994 - 1997    Universita J. E. Purkyně v Ústí n. L.
                           Bc. - Základy humanitní vzdělanosti - flosofie, historie

1994 - 1999    Universita J. E. Purkyně v Ústí n. L. — Pedagogická fakulta
                           Mgr. - Historie jednooborová

1999 - 2003    Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
                           Ph.D. v oboru architektura a design

Podrobný přehled o dosavadní pracovní praxi:

2002 - 2011    Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou - správce umělecko historického majetku
2003 - 2011    Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou - ředitel Správy majetku

2012 -               Ministerstvo kultury ČR

 

Datum: 20. 02. 2017