Vzdělání:

1999 – 2005 Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta – religionistika (titul Mgr.)
1980 – 1984 Střední ekonomická škola, Dušní ul, Praha 1 (maturita)

 

 

Pracovní zkušenosti:

8/2008 – 4/2018        Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta – tajemnice fakulty
6/2017 -  4/2018        projektový manažer projektu OP VVV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362 Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

5/2010 – 1/2011  České vysoké učení technické - projektový manažer projektu OP PK č. CZ.2.16/3.1.00/22171 Nákup přístrojů a vybavení umožňující profesionální návrh, výrobu a diagnostiku funkčních vzorků v oblasti elektroniky a elektrotechniky

11/2001 – 7/2008      Českobratrská církev evangelická – vedoucí ekonom. oddělení

 • Členka a předsedkyně dozorčí rady Memento Lidice o.p.s.
 • Členka rady Bratrské školy, Evangelické akademie, Vyšší odborné školy biblické, Střední odborné školy sociální, Konzervatoře Evangelické akademie, Střední zdravotnické školy EA, Vyšší odborné školy sociálně právní
 • Členka Komise předsednictva vlády pro informování o evropských záležitostech
 • Členka Grantové komise při MK ČR

 

2/1997 – 10/2001      Finanční úřad pro Prahu 10
9/1996 – 1/1997        Komerční banka, a.s.
8/1995 – 7/1996        WERCO spol. s r. o.
1/1995 – 7/1995        OSVČ
5/1994 – 12/1994      CONEXIM spol. s r. o.
2/1994 – 3/1994        MOVO spol. s r. o.
10/1984 – 12/1993    ČKD Lokomotivka
9/1994                        Praga n.p.

 

 

Absolvované kurzy, semináře:

 • Intenzivní 3-týdenní kurz italského jazyka (2014 - Taormina, Sicílie; 2015, 2016 - Alghero, Sardínie; 2017 - Tropea, Kalábrie)
 • Erasmus+ - Staff training Unviersita di Sassari (září 2017, říjen 2017)
 • Erasmus + - Staff training Universita degli Studi di Perugia (leden 2018)
 • Správní řád – kurz v rámci CŽV - Univerzita Karlova
 • Kurz Excelu pro analytiky a controllery – Keller Consulting
 • Finanční řízení neziskové organizace – Neziskovky CZ
 • Manažerské dovednosti – VM Marketing
 • Facilitace aneb Efektivní vedení porad, schůzí a skupinových jednání – Neziskovky CZ

a další