STRUKTUROVANÝ   PROFESNÍ   ŽIVOTOPIS

Titul, Jméno, Příjmení

Mgr. Jan Hubka

Vzdělání

Střední škola, název: 1982 – 1986 gymnázium Jana Keplera v Praze
Vysoká škola, název: 1986 – 1995 Právnická fakulta UK v Praze

Podrobný přehled o dosavadní pracovní praxi:

1995 – 1996 Krajský soud v Plzni, justiční čekatel
1996 – 1997 Krajský soud v Praze, justiční čekatel
1997 – 1999 Úřad městské části Praha 12, kurátor pro mládež
1999 – dosud Ministerstvo kultury (1999 – 2000 referent odboru legislativního a  právního; 2000 – 2001 zástupce ředitelky odboru legislativního a právního; 2001 – dosud ředitel odboru legislativního a právního)

 

Datum 28.2.2017