Nastavení cookies

Ministerstvo kultury ČR realizuje v rámci své kompetence prezentace české literatury a knižní kultury na významných mezinárodních knižních veletrzích (Lipsko, Boloňa, Londýn, Frankfurt n/M). Od roku 2014 je touto prezentací pověřena příspěvková organizace MK ČR Moravská zemská knihovna v Brně.

Podrobněji k věci zde: https://www.veletrhy.mzk.cz/

Spojte se s námi